4. Ce ne spune Levitic 4,3.13.22.27 despre păcat şi despre cei care au nevoie de ispăşire pentru păcatul săvârşit? Vezi şi Rom. 3,23; 5,12.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Din aceste jertfe pentru păcat putem învăţa mai multe lucruri:

În primul rând, animalul adus ca jertfă pentru păcat depindea de starea financiară a individului (Lev. 5,7-12), ceea ce arăta că Domnul ţine cont de acest aspect. De aceea, nu trebuie să uităm că mântuirea prin Hristos este pentru toţi oamenii, indiferent de statutul lor social.

În al doilea rând, animalul de jertfă trebuia să fie fără cusur, sănătos şi fără defecte fizice (Lev. 4,3). Păcătosul era nedesăvârşit şi era întinat din punct de vedere moral, dar animalul de jertfă, care Îl reprezenta pe Mielul lui Dumnezeu, era curat.

5. Citeşte 1 Petru 1,18.19. Ce aspect este prefigurat prin intermediul acestor jertfe fără cusur şi de ce este el important pentru noi şi pentru Planul de Mântuire? Rom. 5,19; 2 Cor. 5,21; Evr. 4,15
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Un alt gând ce trebuie reţinut: Jertfa pentru păcat face ispăşire atât pentru păcatul săvârşit cu voie şi fără voie (Lev. 5,1-5), cât şi pentru necurăţia rituală (Lev. 12,6.7). Ce lecţie morală luăm de aici? Aceea că nu există păcat pe care Dumnezeu să nu îl poată ierta, dacă păcătosului îi pare rău de el. Necurăţia morală şi rituală era îndepărtată în mod simbolic de la păcătosul pocăit prin sângele jertfei. Însă, de fapt, numai sângele lui Hristos poate curăţa de păcat. Vestea bună pe care o primim prin intermediul acestor jertfe este aceea că, indiferent de trecutul nostru, indiferent cât de mult am decăzut, prin Isus putem găsi refacere, vindecare, iertare şi curăţire.

Uneori, este simplu să ne îndoim de mântuirea noastră. Poate că uneori este bine să punem la îndoială starea în care ne aflăm înaintea lui Dumnezeu. În definitiv, unii care au considerat că sunt mântuiţi, la final vor descoperi că nu sunt (Mat. 7,22.23). Cum poţi să păstrezi un echilibru între certitudinea mântuirii şi încumetare?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO