„A fost unul care a pervertit libertatea pe care Dumnezeu o acordase fiinţelor pe care le crease. Păcatul a apărut la acela care, după Hristos, fusese cel mai onorat de Dumnezeu şi care se afla în poziţia cea mai înaltă şi în slava cea mai strălucitoare printre locuitorii cerului. Lucifer, ’fiul zorilor’ a fost cel dintâi între heruvimii ocrotitori, sfânt şi fără prihană. El stătea în prezenţa marelui Creator şi razele nesfârşite ale slavei ce Îl înconjura pe veşnicul Dumnezeu se odihneau asupra lui.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pag. 35, în original

Alegerea finală: „În ceruri, Lucifer a păcătuit pe când se afla în lumina slavei lui Dumnezeu. Spre deosebire de alte fiinţe create, el primise revelaţia dragostei lui Dumnezeu. Deşi cunoştea caracterul lui Dumnezeu, deşi cunoştea bunătatea Sa, Satana a ales să urmeze voinţa lui egoistă şi independentă. Alegerea aceasta a fost decisivă. Dumnezeu nu a mai putut face nimic pentru a-l salva.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 761, 762, în original

Întrebări pentru discuţie

• Gândeşte-te la faptul că Lucifer era o fiinţă „desăvârşită” şi că, în ciuda acestui lucru, în el s-a găsit nelegiuirea. Ce ne spune acest lucru despre libertatea pe care le-a dat-o Dumnezeu fiinţelor inteligente pe care le-a creat? Ce responsabilitate morală ne revine datorită libertăţii de care ne bucurăm?

• Ţinând cont de libertatea de alegere, discutaţi despre rolul legii. De ce este atât de importantă legea pentru fiinţele libere? Dacă nu am fi liberi, de ce nu ar fi nevoie de lege? Cu alte cuvinte, ce scop ar avea
legea pentru nişte fiinţe care nu ar avea mai multe opţiuni?

• Revedeţi întrebarea finală din secţiunea de marţi a studiului. Care sunt metodele prin care Satana încearcă să-şi manifeste caracterul prin noi, atât ca indivizi, cât şi ca biserică? Ce fapte ale noastre arată că el are uneori succes în această privinţă?

Rezumat. Lucifer, o fiinţă liberă, a abuzat de libertatea primită de la Dumnezeu şi a nutrit gânduri rele până în momentul în care aceste gânduri s-au transformat în fapte împotriva lui Dumnezeu şi împotriva guvernării Sale. Rezultatul a fost o rupere a ordinii stabilite în ceruri. Cu adevărat, problema păcatului şi a răzvrătirii are consecinţe care se întind dincolo de mica noastră planetă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO