Păcatul – răzvrătire împotriva guvernării lui Dumnezeu

6. Ce spune Pavel despre rolul pe care Îl are Hristos în univers? Col. 1,16.17
_________________________________________________________________________________

Ceea ce-i dă creaţiunii unitate şi armonie nu sunt legile naturii, deşi şi acestea au importanţa lor, ci puterea Dumnezeului iubitor, în persoana lui Hristos. Dragostea nu este numai legătura care îi uneşte pe creştini (Col. 3,14), ci şi legătura care uneşte şi susţine universul. Ea nu este o forţă impersonală, ci esenţa lui Dumnezeu. Atacul împotriva lui Dumnezeu este un atac împotriva modului în care El conduce universul şi, de aceea, o încercare de a deregla ordinea divină a creaţiunii.

7. Citeşte Iov 1,8-11. Ce cuvinte ne vorbesc despre atacul lui Satana împotriva lui Dumnezeu?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Acuzaţiile pe care Satana i le aduce lui Iov şi, implicit, lui Dumnezeu, reflectă acuzaţiile pe care I le adusese şi în ceruri. După părerea lui Satana, Iov Îi slujea lui Dumnezeu din preocupări egoiste, şi nu din dragoste. El Îi slujea lui Dumnezeu ca să obţină anumite avantaje, iar Dumnezeu avea grijă de Iov, pentru ca acesta să I se închine. Satana a adus argumentul că guvernarea lui Dumnezeu este caracterizată de egoism, şi nu de dragoste şi altruism, aşa cum pretindea Dumnezeu. După părerea lui, adevărata fire a oamenilor se descoperă în situaţiile de criză şi, dacă au prilejul, ei se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu.

„Hristos a primit toate lucrurile de la Dumnezeu, dar le-a primit ca să le dea mai departe. La fel este şi în curţile cereşti, în lucrarea Sa pentru toate fiinţele create: prin Fiul Său preaiubit, toţi primesc viaţa care
se revarsă de la Tatăl; prin Fiul, un val de iubire se întoarce la Marea Sursă a tuturor lucrurilor, prin laudă şi slujire. În acest fel, prin Hristos, marele circuit al binefacerii este încheiat, reprezentând caracterul Marelui
Dătător, legea vieţii.

Legea aceasta a fost încălcată chiar în ceruri. Păcatul a avut la origine interesul egoist. Lucifer, heruvimul ocrotitor, a vrut să fie cel dintâi în ceruri.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 21

Care este locul tău în acest „circuit al binefacerii”?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO