Misiunea lui Isaia a fost cu mult mai complexă decât aceea de a aduce o reformă în Iuda. El a primit o viziune a Ierusalimului ca fiind o lumină pe un munte, o mărturie pentru toate neamurile cu privire la singurul Dumnezeu adevărat şi la poruncile Sale: „muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte… şi toate neamurile se vor îngrămădi spre el” (Isaia 2,2).
8. Cum înţelegem noi, ca adventişti, rolul nostru de a da mărturie despre Dumnezeu întregii lumi? Apocalipsa 14,6
_________________________________________________________________________________

9. Ce rol a încredinţat Dumnezeu poporului lui Iuda? Cum ne vedem pe noi înşine în acest rol, astăzi? Isaia 42,6.7
_________________________________________________________________________________
10. Citeşte Isaia 49,6. Ce legătură are acest lucru cu noi, astăzi, ca adventişti de ziua a şaptea?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

De-abia la sfârşitul anilor 1860, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a înţeles că are o misiune faţă de ţările străine. Primii adventişti credeau că misiunea Evangheliei se limita la cele câteva grupuri de oameni din Ame rica de Nord. America era o societate multiculturală, iar primii adventişti considerau că pot ajunge la orice neam, seminţie, limbă şi norod chiar a colo, la ei acasă. Arthur Spalding sugerează că era „o concepţie comodă”, pentru Biserica Adventistă de la început, să creadă că întreaga ei misiune se limita la America de Nord. (Arthur Spalding, Origin and History of the Seventh-day Adventists, vol. 2, pag. 193)

Dar nu a trecut mult timp până când tânăra biserică a înţeles că viziunea ei era prea limitată şi a început să lucreze dincolo de graniţele Statelor Unite, întemeind biserici în Europa, Asia, Africa, Pacific şi în întreaga lume – o lucrare la care, într-un fel sau altul, putem lua parte fiecare dintre noi.
În ce fel te-ai putea implica personal în lucrarea de a vesti „mântuirea până la marginile pământului”? Dar biserica ta locală? (Vezi Fapte 13,47.)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO