6. Ce misiune îi încredinţează Dumnezeu lui Isaia? Cum trebuie să înţelegem ce îi spune Dumnezeu lui Isaia aici? Isaia 6,9.10
__________________________________________________________________________________

Majoritatea traducerilor Bibliei fac ca acest verset să sune ca şi cum Dumnezeu vrea, în mod intenţionat, să împietrească inimile şi minţile oamenilor. Cu toate acestea, dacă citeşti cu atenţie aceste texte, poţi să descoperi în ele o undă de sarcasm, de ironie. De ce Dumnezeu – care în mod continuu Îşi îndeamnă poporul să asculte de El, să-L înţeleagă, să-şi deschidă inima faţă de El, să-L cunoască, să se întoarcă la El şi să fie vindecat de El – ar spune ceea ce spune aici, dacă nu ar vrea, de fapt, să transmită cu totul altceva?

7. Cum trebuie să înţelegem următoarele texte, în lumina celor pe care le-am citit mai înainte?

Deut. 30,6 ________________________________________________________________________
Prov. 2,5 _________________________________________________________________________
Ier. 3,22 __________________________________________________________________________
Ier. 4,1 ___________________________________________________________________________

Peste tot în Biblie, Dumnezeu Şi-a chemat poporul să asculte de El, să se întoarcă la El şi să fie vindecat. Şi totuşi, aşa cum ştim, mulţi nu au ascultat. Aşadar, ceea ce pare evident este că aici Dumnezeu nu face altceva decât să spună cum va răspunde poporul Său la avertizarea lui Isaia; El nu spune ce vrea să se întâmple sau ce va face El să se întâmple. Pe măsură ce poporul avea să respingă continuu avertizările lui Isaia, inimile copiilor lui Israel aveau să se împietrească, în mod firesc. Dar aceasta nu însemna că lucrul acesta era dorit de Isaia sau de Dumnezeu. Dimpotrivă, întreaga Biblie este o chemare adresată de Dumnezeu copiilor Săi, de a face tot ceea ce le spune Isaia aici să facă; dar, aşa cum ştim, mulţi dintre ei nu au ascultat.

Care este situaţia în zilele noastre? Cât suntem de diferiţi faţă de oamenii din vremea lui Isaia? Şi, cu toate că, în ceea ce-i priveşte pe ceilalţi, nu putem face prea mult, ce putem face în ceea ce ne priveşte pe noi, individual? Cum putem fi siguri că nu vom cădea şi noi în aceeaşi capcană spirituală ca cei descrişi în Isaia?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO