Întâlnirea lui Isaia cu Cel Divin este o ocazie extraordinară, pe care el o descrie ca fiind o experienţă care îi afectează toate simţurile: el îi vede pe serafimii cu şase aripi şi pe Dumnezeu, aşezat pe tronul Său; îi aude pe serafimi, cu glasurile lor răsunătoare; simte, miroase fumul din templu şi simte atingerea şi gustul cărbunelui aprins cu care serafimul îi atinge buzele (Isaia 6,1-16).

Aşa cum am văzut în studiul de ieri, după această experienţă, de a-L vedea pe Dumnezeu, Isaia se simte copleşit de propria nevrednicie. În tr-adevăr, cuvintele rostite de profet în Isaia 6,5 sunt o mărturisire a păcatului lui şi a celui al poporului lui.

3. Ce simbolizează expresia „buze necurate”? Oare singurul păcat al lui Isaia şi al poporului din care făcea parte era cel legat de ceea ce vorbeau? Ce altceva ar mai putea simboliza această expresie? Vezi Proverbe 13,3; Matei 12,37; Luca 6,45
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Imediat ce Isaia îşi mărturiseşte păcatul, un serafim ia de pe altarul ceresc un cărbune aprins, zboară cu el către Isaia şi îi atinge buzele.

4. Citeşte Isaia 6,6.7. Ce se întâmplă aici? Ce este simbolizat prin acest act? Ce mesaj găsim aici pentru noi?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Prin sine însuşi, Isaia, un om cu buze necurate, nu avea ce să-I ofere lui Dumnezeu. Dar prin lucrarea Domnului, păcatul lui Isaia este ispăşit. Cuvântul ebraic tradus prin ispăşit provine din rădăcina qaphar, tradusă în alte locuri din Vechiul Testament şi prin a acoperi, acoperit (vezi Gen. 6,14 – tradus în versiunea Cornilescu prin a tencui [cu smoală] – nt. trad.). Ideea este aceea că Isaia, fără o intervenţie divină, fără ca păcatul lui să fie ispăşit sau acoperit, nu ar fi putut să facă nimic pentru Domnul. Mai întâi, el trebuia să fie într-o relaţie bună cu Dumnezeu, într-o poziţie potrivită înaintea Lui; doar atunci Domnul putea să-l folosească.

Care sunt acele lucruri din viaţa ta care Îl împiedică pe Dumnezeu să te folosească? La ce trebuie să te supui pentru ca păcatul tău să poată fi ispăşit?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO