Atunci când aude chemarea lui Dumnezeu, Isaia răspunde imediat: „Iată-mă, trimite-mă!” (Isaia 6,8). Să observăm că Isaia răspunde chemării înainte de a cunoaşte detaliile misiunii pe care avea să o primească (vezi şi Evrei 11,8).

Isaia nu răspunde chemării fiindcă este convins că are darurile şi talentele necesare sau că va reuşi şi va face o lucrare bună. Nici pentru că misiunea i s-ar fi părut uşoară şi plăcută (el nici măcar nu ştia în ce consta această misiune). Isaia răspunde pentru că ştie că, deşi el este nevrednic, Dumnezeu este vrednic să fie slujit. Chiar dacă nu ar fi fost tocmai genul de misiune pe care şi-ar fi ales-o, era o misiune pe care o alesese Dumnezeu pentru el.

5. Citeşte Marea Trimitere Misionară, aceea de a merge şi a învăţa toate neamurile – probabil cea mai importantă însărcinare divină dintre toate despre care vorbeşte Scriptura, în Matei 28,18-20. În traducerea KJV, versetul 19 începe prin „De aceea duceţi-vă şi faceţi ucenici…”. De ce această menţiune este un aspect important, pe care nu trebuie să-l trecem cu vederea?
__________________________________________________________________________________

Acel „de aceea” este esenţial. Singurul motiv pentru care putem să mergem şi să învăţăm toate neamurile este acela că suntem trimişi în puterea Celui care are toată autoritatea în cer şi pe pământ. Dacă am avea doar puterea noastră, n-am putea merge. Dacă ne-am baza doar pe propriile talente şi capacităţi, n-am putea merge. Dar misiunea noastră este susţinută de Domnul Isus, Cel care are „toată autoritatea” (trad. NIV) sau „toată puterea” (trad. Cornilescu) din Univers (vezi Fapte 17,28; Evrei 1,2; Col. 1,16).

Dacă suntem doritori, Dumnezeu ne dă puterea de care avem nevoie pentru a împlini misiunea pe care El ne-o încredinţează. El curăţeşte buzele necurate ale lui Isaia (Isaia 6,7); îi dă Mariei Duhul Sfânt şi „puterea Celui Preaînalt” (Luca 1,35); Domnul Isus Se roagă pentru Petru (Luca 22,32); îl unge pe Saul cu Duhul Sfânt (Fapte 9,17.18); pune cuvintele Lui în gura lui Ieremia (Ieremia 1,9). Să ne aşteptăm la mai puţin în ceea ce ne priveşte, acum, când trăim în acest timp crucial al istoriei pământului?

Ce te reţine de la a face mai mult pentru Domnul? Ce schimbări ar trebui să faci? Cum poţi învăţa să te bizui pe puterea lui Dumnezeu şi nu pe propriile daruri şi capacităţi, oricare ar fi acestea?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO