„Iată-mă, trimite-mă!”– profetul Isaia

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Levitic 16,30; 17,11; Isaia 6,1-10; 49,6; Ieremia 3,22; Matei 28,18-20; Evrei 1,2.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Am auzit glasul Domnului, întrebând: ’Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?’ Eu am răspuns: ’Iată-mă, trimite-mă!’” (Isaia 6,8)

Gândul central al studiului: Isaia a fost un profet plin de putere din seco lul al VIII-lea î.Hr., care a vorbit împotriva corupţiei, a apărat dreptatea şi neprihănirea şi a profetizat venirea lui Mesia. Ce paralele se pot face cu misiunea pe care o avem noi, astăzi?

O parte esenţială a misiunii lui Isaia a fost aceea de a aduce o reformă în regatul de sud, al lui Iuda. El a vorbit împotriva păcatului şi a corupţiei şi a condamnat răzvrătirea poporului împotriva lui Dumnezeu. Dar misiunea lui Isaia a însemnat mai mult decât o reformă în Iuda. El a prevăzut ziua când misiunea lui Iuda avea să fie aceea de a-L reprezenta pe Dumnezeu înaintea lumii. Iuda nu trebuia să continue să fie preocupat doar de sine, ci avea o misiune faţă de toate celelalte popoare. Isaia Îl citează pe Dumnezeu care spune: „Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor” (Is. 42,6).

Această viziune largă, a misiunii care cuprinde întreaga lume, a fost pierdută din vedere în anii care au urmat. Până la lucrarea Domnului Isus şi la cea a apostolilor, din cartea Faptele apostolilor, nu mai găsim
transpusă în faptă această viziune a Evangheliei destinate întregii lumi – o viziune la a cărei împlinire suntem chemaţi să luăm parte şi noi, în aceste zile ale sfârşitului.

Pentru studiul Bibliei la rând: Amos 1 – Habacuc 3

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO