Citeşte Ellen G. White, Faptele apostolilor, capitolul 11 – „Evanghelia în Sa maria”.

„În această ocazie, avem un exemplu al grijii lui Dumnezeu faţă de copiii Săi. El l-a chemat pe Filip din Samaria, de la lucrarea lui plină de succes, să traverseze deşertul şi să meargă la Gaza, ca să lucreze pentru un singur suflet care înseta după adevăr. Promptitudinea cu care a acceptat famenul Evanghelia şi şi-a pus credinţa în practică trebuie să fie o lecţie pentru noi. Dorinţa lui Dumnezeu este ca noi să fim grabnici în a-L primi şi a-L mărturisi pe Hristos, grabnici în a asculta de El şi în a răspunde la chemarea datoriei. Famenul era un om cu o bună reputaţie, care se afla într-o poziţie înaltă şi influentă. Prin convertirea lui, Evanghelia a fost dusă în Etiopia şi mulţi oameni de acolo L-au primit pe Hristos şi au ieşit din întunericul păgânismului la lumina clară a creştinismului.” – Ellen G. White, The Spirit of Prophecy, vol. 3, pag. 305

Întrebări pentru discuţie
– Discutaţi, în cadrul grupei, răspunsurile date la întrebarea finală de luni. De fapt, înainte de a face acest lucru, ar fi bine să discutaţi răspunsurile date la întrebarea de duminică.
– Încă de la început, în biserica Domnului, au apărut dezbinări pe criterii etnice. Chiar şi astăzi, în diferite părţi ale lumii, există tensiuni similare între membrii bisericii. Cum stau lucrurile în biserica ta? Cum poţi
ajuta personal ca biserica să înţeleagă cât de contrare sunt aceste atitudini principiilor Evangheliei?
– Filip l-a botezat pe famen imediat după ce acesta L-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor personal. De ce Biserica Adventistă nu face la fel astăzi? Ar trebui să facă la fel sau nu? Justifică-ţi răspunsul.
– Care sunt câteva dintre nevoile societăţii pe care biserica le-ar putea folosi ca poartă de intrare pentru a ajunge la oameni cu Evanghelia lui Hristos? Tu cum ai putea ajuta biserica în această importantă lucrare?

Rezumat: Filip este un alt exemplu elocvent de ceea ce poate face Dumnezeu prin cineva care şi-a dedicat viaţa Lui. Fie că a dat mărturie în faţa famenului, că a propovăduit Evanghelia în Samaria, printre neamuri, sau că a lucrat pentru convertirea lui Simon vrăjitorul, singurul scop al lui Filip a fost acela de a înălţa Numele Domnului.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO