Atunci când apostolii din Ierusalim au auzit de uimitorul succes din Samaria, i-au trimis pe Petru şi pe Ioan la Filip şi la noii credincioşi. Cei doi au sosit în Samaria într-un moment providenţial pentru a-l susţine pe Filip. Mai întâi, ei s-au rugat pentru ca noii credincioşi să primească Duhul Sfânt – ceva ce se pare că Filip nu făcuse. Apoi, l-au ajutat pe Filip în confruntarea acestuia cu un fost vrăjitor, pe nume Simon.

7. Citeşte Fapte 8,9-25, apoi răspunde la următoarele întrebări:

a) De ce minunile şi alte manifestări supranaturale nu sunt o dovadă absolută că Dumnezeu Se află în spatele acestor evenimente?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) Simon voia ceva bun, dar pe o cale greşită, sau cel puţin aşa părea. (În definitiv, ce este greşit în a vrea să reverşi Duhul Sfânt peste alţii?) Judecând după reacţia lui Petru, care ar fi putut fi adevăratul motiv al cererii lui Simon?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c) În ce sens reacţia lui Petru faţă de cererea lui Simon a fost similară reacţiei Domnului Isus faţă de cererea lui Petru? Matei 16,21-27
__________________________________________________________________________________
d) Unde găsim aici harul lui Hristos şi Evanghelia iertării?
__________________________________________________________________________________

Chiar dacă a fost atât de înzestrat spiritual, şi Filip a avut nevoie de ajutor, ceea ce explică venirea lui Petru şi a lui Ioan. Ideea centrală este aceea că nimeni nu este suficient de bun sau de înzestrat ca să lucreze pentru Domnul de unul singur. Toţi avem nevoie de ajutorul celorlalţi.

Să vrea să cumpere puterea de a revărsa Duhul Sfânt peste alţi oameni? Chiar aşa? Şi totuşi, ni se spune că Simon era unul dintre credincioşi şi chiar că era botezat. Ce fel de lucruri nechibzuite sau greşite ţi s-a întâmplat să crezi la începutul umblării tale cu Dumnezeu şi pe care acum le înţelegi mai bine? Cum ar putea să te ajute această experienţă să fii mai tolerant cu cei care, în neştiinţa lor, s-ar putea să creadă lucruri greşite?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO