„Felul în care Mântuitorul s-a purtat cu Petru a constituit o lecţie atât pentru el, cât şi pentru fraţii săi. Deşi Petru Îl tăgăduise pe Domnul său, iubi rea pe care Domnul o avea pentru el nu s-a clătinat nicidecum. Şi, când urma să înceapă lucrarea de slujire şi de predicare a Cuvântului pentru alţii, apostolul avea să-l întâmpine pe cel nelegiuit cu răbdare, simpatie şi iubire iertă toare. Amintindu-şi de propria slăbiciune şi de căderea sa, el avea să tra teze oile şi mieii turmei încredinţate grijii sale cu aceeaşi bunătate cu care Se purtase Hristos faţă de el.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 516

„După toate greşelile lui Petru, după căderea şi reabilitarea lui, după îndelungata lui slujire, după legătura lui apropiată cu Hristos, după ce a cunoscut felul curat şi sincer în care Domnul Hristos trăia principiile, după toată învăţătura pe care o primise, după toate darurile, cunoştinţa şi marea influenţă în predicarea şi învăţătura Cuvântului, nu este ciudat ca el să se prefacă şi să evite principiile Evangheliei, de frica oamenilor sau pentru a le câştiga stima? Nu este ciudat ca el să şovăie şi să fie cu două feţe, în poziţia pe care o avea? Fie ca Dumnezeu să dea fiecărui om un simţământ al propriei incapacităţi de a-şi cârmui vasul drept şi sigur către port. Harul lui Hristos este esenţial în fiecare zi. Numai harul Lui cel fără seamăn ne poate feri piciorul de cădere. (MS 122, 1897).” – Comentariile Ellen G. White, în Comentariul Biblic AZŞ, vol. 6, pag. 1108, 1109

Întrebări pentru discuţie

– Discutaţi în cadrul grupei despre felul în care trebuie să ne purtăm cu fraţii de credinţă mai slabi, care ar putea fi ofensaţi sau dezorientaţi de anumite practici. Cât ar trebui să ne adaptăm la aşteptările lor? Ce principii ar trebui să urmăm, astfel încât, în încercarea de a nu jigni, să nu sacrificăm un principiu mai înalt?
– Cum ne putem feri de mândria spirituală, mai ales dacă avem mare succes în câştigarea de suflete, în slujire sau în oricare alt departament? Cum îi ajută Domnul pe servii Săi să rămână umili?
– Este cumva biserica ta organizată mai mult ca un club, decât ca o organizaţie misionară? Ce poţi face pentru ca biserica să se reorienteze către misiunea ei centrală?

Rezumat: Apostolul Petru a trecut printr-o noapte sufletească întunecată, înainte, în timpul şi după moartea lui Isus. Iar atunci când Mântuitorul a înviat, lui Petru i s-a dat o nouă şansă de a-I fi credincios. Petru şi-a dedicat viaţa acestei misiuni şi a condus biserica în vremuri grele.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO