Atunci când Domnul Isus i-a spus lui Petru „Paşte [hrăneşte – KJV] oile Mele”, fără îndoială că descurajatul pescar nu-şi imagina ce avea să urmeze şi nici ce rol avea să aibă el în biserica Domnului. În Faptele apostolilor, am văzut că Petru a împlinit această poruncă; în cele două epistole ale sale, descoperim şi cum a hrănit el „oile”, nu numai în timpul său, ci şi în întreaga istorie a bisericii. Într-un anumit sens, ori de câte ori citim una dintre epistolele lui, descoperim o altă împlinire a cuvintelor adresate de Domnul Hristos ucenicului Său.

7. Alege un capitol, oricare, din una dintre Epistolele lui Petru. Citeşte-l până la capăt, roagă-te şi încearcă să-ţi imaginezi caracterul persoanei care l-a scris. Din ceea ce ai citit în acest capitol, ce poţi învăţa despre Petru cel nou?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Într-o anumită privinţă, este greu să ne imaginăm că aceste cuvinte profunde şi elocvente vin de la acelaşi om pe care l-am văzut în Evanghelii – de la acel pescar aspru şi impulsiv, a cărui gură o lua mereu înaintea judecăţii sau a credinţei lui. Şi totuşi, acesta este Petru cel transformat de harul lui Dumnezeu în ceea ce Pavel a numit „o făptură nouă” (2 Corinteni 5,17). Pline de putere în mod deosebit sunt cuvintele din 1 Petru 1,18-21 şi din 2,24, în care Petru pune accentul pe moartea lui Isus Hristos pentru răscumpărarea sufletelor noastre. Acel Petru, care cândva era hotărât să nu-L lase pe Domnul Isus să meargă la cruce, este acum un Petru care proclamă crucea ca singur mijloc de mântuire, ca locul unde Domnul Isus, Înlocuitorul nostru, ne-a purtat păcatele. Să observăm, de asemenea, pa sajul din 1 Petru 2,18-23, unde apostolul susţine un fel de pacifism, o în toarcere a celuilalt obraz pe care nu o putem găsi la Petru cel din Evanghelii. Cu adevărat, schimbarea a fost remarcabilă. Ea ar trebui să ne dea tuturor speranţă, indiferent de etapa în care ne aflăm în dezvoltarea propriului caracter.

Reciteşte capitolul pe care l-ai ales din Epistolele lui Petru. Care era ideea centrală? Cum poţi să-ţi însuşeşti personal „hrana” pe care ţi-o dă apostolul aici?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO