Ca martor ocular, care a petrecut mult timp alături de Domnul Isus, Ioan avea multe de spus, de fapt, mai multe decât a reuşit să spună.
5. Ce mesaj crezi că vrea apostolul să ne transmită prin declaraţia din Ioan 21,25? Ce speranţă descoperim aici?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Cu toate că nu reuşeşte să ne spună totul, Ioan, sub călăuzirea Duhului Sfânt, ne învaţă unul dintre cele mai importante adevăruri, şi anume acela că Domnul Isus Hristos a venit în trup omenesc. Este un adevăr la care toată filozofia, ştiinţa şi logica nu ne pot conduce. Dar Dumnezeu Se foloseşte de Ioan ca să ni-l spună. În primul verset al Evangheliei sale, Ioan se referă la Cuvânt, sau logos, în limba greacă. Pentru cititorul iudeu, Cuvântul se referea atât la Cuvântul lui Dumnezeu, care a creat lumea, cât şi la învăţăturile Sale, sau la Lege, care ne călăuzeşte şi ne arată cum să trăim (vezi Deuteronom 32,45-47). Pentru cititorul grec, Logosul avea alte semnificaţii. Logosul era forţa vie care susţine Universul. Simetria unei frunze, armonia anotimpurilor, stelele de pe cer – toate erau păstrate în echilibru de către Logos. Filozofii Heraclit, Plutarh, Philo şi Platon, precum şi unii filozofi stoici au scris despre Logos. Atât pentru cititorii iudei, cât şi pentru cei greci, Ioan face din start o declaraţie clarificatoare: acest Logos este o persoană. „Logosul” S-a făcut trup şi a intrat în istoria neamului omenesc, într-un loc anume, într-un timp anume şi cu un scop anume – acela de a aduce mântuire omenirii.
6. Scrie în cuvintele tale ce ai înţeles tu că vrea Domnul să ne descopere în Ioan 1,1-3.14.
___________________________________________________________________________________
Domnul Isus, Creatorul nostru, a venit printre noi şi S-a făcut om. Chiar şi numai lucrul acesta şi este uimitor; să mai adăugăm la el şi motivul pentru care a venit – acela de a muri pentru păcatele noastre – şi avem o revelaţie a caracterului lui Dumnezeu, care ar trebui să ne aducă pe genunchi, în recunoştinţă, credinţă şi ascultare plină de umilinţă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO