Domnul Isus le-a dat lui Ioan şi fratelui acestuia, Iacov, o poreclă specială – „fiii tunetului” (sau Boanerghes, în aramaică). Se pare că acest nume se referea la temperamentul lor – un temperament pe care Domnul Isus îl corectează cu blândeţe.
3. Ce cerere Îi adresează Iacov şi Ioan Domnului? Cum le răspunde Mântuitorul? Ce ne spune lucrul acesta cu privire la caracterul acestor oameni? Marcu 10,35-45
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ioan şi fratele lui au dat pe faţă o mândrie nesănătoasă. Ca răspuns la cererea lor, Domnul Isus i-a întrebat dacă puteau să se facă părtaşi la soarta Lui. „Putem”, s-au lăudat ei (Marcu 10,39). Într-o altă ocazie, Mântuitorul mergea cu ucenicii din Galileea la Ierusalim. Aşa cum se pare că devenise deja un obicei, Domnul Isus a luat-o direct prin Samaria, în loc să ocolească pe mare, ca să-i evite pe samaritenii pe care iudeii îi urau atât de mult. El i-a trimis pe Iacov şi pe Ioan înainte, ca să găsească găzduire pentru noapte. Cei doi s-au apropiat de un sat, dar, când au aflat că se îndreptau spre Ierusalim, sătenii nu s-au arătat deloc ospitalieri.
4. Ce ne descoperă răspunsul celor doi fraţi la această insultă, în legătură cu caracterul lor? Cât de multe are de învăţat preaiubitul Ioan? Luca 9,54
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ce contrast izbitor între Ioan cel descris aici şi cel care scrie epistolele de mai târziu. Ce om schimbat! Ce personalitate schimbată! Fără îndoială însă că schimbarea aceasta nu s-a produs uşor sau peste noapte. Ioan a avut de învăţat câteva lecţii grele, lecţii care l-au făcut în stare să devină, în cele din urmă, marele misionar pe care îl cunoaştem.
Aminteşte-ţi câteva dintre cele mai recente lecţii grele prin care ai trecut. Ce ai învăţat din ele? Cum altfel, decât prin suferinţă, ai fi putut învăţa ceea ce ai învăţat? Ce alte lecţii trebuie să mai înveţi? Ce schimbări trebuie să faci în viaţa ta acum, astfel încât să nu mai fie nevoie să înveţi prin lecţii dureroase?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO