Când Domnul Isus i-a chemat să-L urmeze, Ioan şi fratele lui, Iacov, erau la lucru, în barca lor de pescuit. „Îndată i-a chemat; şi ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie, cu cei ce lucrau pe plată, şi au mers după El.” (Marcu 1,20)
1. Ce principii importante putem extrage din Marcu 1,20, cu privire la ce înseamnă să-L urmăm pe Domnul Isus? Vezi şi Matei 8,21.22; Luca 14,26; Filipeni 3,8
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Decizia de a-L urma pe Mântuitorul şi de a-şi abandona ocupaţia avea să schimbe pentru totdeauna viaţa lui Ioan. Luca prezintă relata rea cea mai detaliată a chemării pe care i-a adresat-o Domnul.
2. Care verset, din Luca 5,1-11, exprimă din nou ce înseamnă să-L urmezi pe Domnul? Ce aspect este subliniat?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Fără nicio îndoială, cei care Îl urmează pe Mântuitorul trebuie să facă un angajament total. Ca Domn al tuturor, Lui Îi aparţine totul. Cu toate acestea, nu din egoism ne cere El să-I dăm inima noastră. Nu, nicidecum! Ci El cunoaşte realitatea luptei în care suntem prinşi şi, dacă există vreun loc slab, vreun domeniu în care eul nu a fost supus, cel rău va profita de acea slăbiciune şi o va folosi ca să ne distrugă. De aceea trebuie să ne supunem Domnului pe deplin. Ceea ce a şi făcut Ioan. Şi astfel, în loc să prindă peşte, Ioan îşi petrece restul vieţii „prinzând” oameni pentru Împărăţia cerurilor. De acum înainte, câmpul său misionar avea să fie lumea, iar misiunea lui – aceea de a le duce speranţa, vindecarea şi Vestea cea Bună celor care aveau cu dispe rare nevoie de ele. Cu toate că a trebuit să înveţe câteva lecţii grele, pentru că I s-a consacrat pe deplin Domnului, el a putut să le înveţe, în ciuda durerii prin care a trebuit să treacă.
Tu cât Îi eşti de consacrat Domnului? Ai lăsat totul pentru El? Cum poţi să ştii unde este inima ta cu adevărat? Ce schimbări ar trebui să faci?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO