5. Citeşte Ioan 1,14. Care sunt uimitoarele implicaţii ale acestui text? Ce ne spune el cu privire la caracterul lui Dumnezeu? În timp ce te gândeşti la răspuns, meditează la imensitatea şi la complexitatea Universului.
_________________________________________________________________________________
În anii 1700 şi 1800 a apărut o teorie generată de revoluţia ştiinţifică, numită deism. Deşi acceptă că Dumnezeu ne-a creat, această concepţie susţine că Dumnezeu – departe de a Se implica în viaţa noastră de zi cu zi – ne-a abandonat, lăsându-ne să ne descurcăm singuri. Conform acestei concepţii, lumea este asemenea unui ceas pe care Dumnezeu l-a întors, pornindu-l, şi apoi l-a lăsat. Dumnezeu a creat legile naturale, iar acum noi, pe baza acestor legi, trebuie să trăim cât de bine putem. Este ca şi când un părinte îşi creşte copilul până la optsprezece ani şi apoi îi spune: „Ei bine, fiule, de-acum te descurci pe cont propriu. Nu ne vom mai vedea niciodată. Succes!” Dar acest dumnezeu nu este Dumnezeul Bibliei, nu este Domnul Isus Hristos, care S-a făcut asemenea nouă, care a trăit printre noi, care a luat asupra Sa natura omenească şi în această natură a murit pentru păcatele noastre; nu este Dumnezeul descris în Ioan 1,14. Cuvântul grecesc tradus în Ioan 1,14 prin „a locuit”, skenoo, înseamnă „şi-a ridicat cortul” sau „a trăit într-un cort”. Când a venit în această lume, Domnul Isus nu a trăit izolat, departe de oamenii cărora le-a slujit. El „Şi-a ridicat cortul” în mijlocul lor, a trăit şi a lucrat printre ei – stabilind relaţii cu ei, la nivelul lor. Matei citează profeţia lui Isaia despre fecioara care va naşte un fiu numit Emanuel şi o aplică direct la Domnul Isus. El chiar traduce semnificaţia numelui Emanuel: „Dumnezeu este cu noi” (Matei 1,23). Pe lângă faptul că a venit să moară în locul nostru, Domnul Isus a venit pe pământ ca să ne arate exact cum este Dumnezeu. Într-o ocazie, Filip L-a rugat: „Arată-ne pe Tatăl”.
6. Cum a răspuns Domnul Isus la cererea lui Filip? Ioan 14,8-11
_________________________________________________________________________________
Care aspecte ale caracterului Său se întrevăd foarte clar? Sunt unele aspecte care te neliniştesc? Dacă da, care? Discutaţi în cadrul grupei îngrijorările legate de acestea.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO