4. Citeşte Matei 10,5.6. Cum trebuie să înţelegem aceste cuvinte, în lumina trimiterii adresate mai târziu ucenicilor, de a da mărturie în întreaga lume?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Atunci când i-a trimis pe ucenici în lume, Domnul Isus le-a spus clar să meargă doar la evrei, nu şi la neamuri. Privind lucrurile din perspectiva noastră, s-ar putea ca lucrul acesta să ni se pară nedrept. De ce Vestea Bună trebuia să fie transmisă doar poporului iudeu? De ce toţi ceilalţi să fie trecuţi cu vederea, cel puţin la vremea aceea? Se pare că răspunsul este legat de sensibilităţile culturale. Domnul Isus nu voia ca ucenicii să-şi pună în pericol misiunea. Aşa cum scrie Ellen G. White: „Dacă le-ar fi predicat Evanghelia mai întâi acestora, ei şi-ar fi putut pierde influenţa printre iudei, care trebuiau să audă primii solia lui Dumnezeu.” – The Advent Review and Sabbath Herald, 19 aprilie 1892. Ea sugerează chiar că lucrul acesta i-ar fi implicat într-o controversă cu fariseii, ceea ce i-ar fi descurajat pe ucenici în lucrarea lor. – Ellen G. White, The Signs of the Times, 18 iulie 1900 În lucrarea noastră misionară de astăzi, vom întâlni cu siguranţă practici culturale faţă de care trebuie să fim precauţi. Aceste practici pot fi greşite. Pot fi însuşite fără discernământ. Este posibil să fie chiar foarte ofensatoare şi dăunătoare pentru noi. Dar nu le putem ignora, dacă vrem să fim nişte martori eficienţi.
5. Ce învăţătură a Domnului Isus ne poate ajuta când venim în contact cu oameni care au tradiţii şi practici culturale dăunătoare? Ioan 10,10
_______________________________________________________________________________
Ca urmaşi ai lui Hristos, trebuie să fim foarte atenţi la obiceiurile celor pentru care lucrăm. Ultimul lucru de care avem nevoie este să afişăm un aer de aroganţă şi de superioritate. Dacă avem ceva mai bun de oferit,
dacă îi putem îndrepta pe oameni către o viaţă mai îmbelşugată, să lăsăm ca mesajul şi modul nostru de vieţuire să dea mărturie pentru aceasta.
Privind la modul tău de viaţă creştin, ce i-ar putea atrage pe oameni? Ce fel de mesaj le transmite viaţa ta celor din jur?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO