Domnul Isus a fost Fiul cel veşnic al lui Dumnezeu, dar a fost şi un om, care a trăit printre noi. În această postură, El a avut legături cu alţi oameni, cu membri ai familiei şi cu prietenii. Nimic uimitor în faptul acesta. Ceea ce este uimitor este că a ales să aibă de a face cu anumite categorii de oameni.

4. Cu ce fel de oameni S-a asociat El? Matei 11,19; Marcu 2,15.16; Luca 15,1.2.Care categorii de oameni din societatea în care trăieşti ar putea să aibă nevoie de acelaşi răspuns din partea unor persoane mai „respectabile”?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Domnul Isus a venit să descopere întregii lumi caracterul lui Dumnezeu, atât prin viaţa, cât şi prin moartea Sa. Asociindu-Se cu cei care, după standardele lumii, erau consideraţi umili şi neînsemnaţi, Domnul Isus ne-a transmis un mesaj cu privire la caracterul lui Dumnezeu şi la ceea ce consideră Dumnezeu a fi bun sau rău. Ca oameni, noi avem tendinţa de a privi la aparenţe, la înfăţişare (1 Samuel 16,7), dar Dumnezeu priveşte la inimă, unde poate să vadă ceea ce noi, cel mai adesea, nu vedem.

5. Cum ne ajută Matei 21,28-32 să înţelegem de ce S-a asociat Domnul Isus cu aceşti oameni? Ce mesaj important găsim aici pentru noi, cei care ne considerăm „religioşi şi respectabili”?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Spre deosebire de noi, Domnul Isus cunoştea inima oamenilor. El vedea ce se întâmpla înăuntrul celor care, pe dinafară, păreau atât de nevrednici şi de nepromiţători. În acelaşi timp, El ştia şi ce se întâmpla în inima acelora care pe dinafară păreau atât de neprihăniţi şi de evlavioşi. Noi ne putem înşela unii pe alţii şi chiar pe noi înşine, dar niciodată nu-L putem înşela pe Domnul.

Care este atitudinea ta faţă de „vameşii şi păcătoşii” din societatea în care trăieşti? În ce măsură cultivi în inima ta atitudinea cărturarilor şi a fariseilor din vechime? (Nu uita că, într-o mare măsură, oamenii aceştia se înşelau pe ei înşişi.)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO