Ce a făcut ca Domnul Isus să fie atât de unic în istoria omenirii? Cu siguranţă că nu o echipă puternică de relaţii publice şi de marketing. Nu a avut o astfel de echipă. Cu siguranţă că nici averea, pentru că El nu a avut avere – cel puţin nu aşa cum înţelege lumea. Şi nu a avut nicio putere politică despre care să putem vorbi. Dimpotrivă, S-a aflat chiar în afara oricărei influenţe politice. Domnul Isus a avut putere, dar nu a folosit-o pentru Sine. El a vindecat boli, a refăcut vieţi distruse, i-a lăsat fără cuvinte pe pioşii făţarnici. Într-o ocazie, le-a spus ucenicilor: „Ştiţi că cei priviţi drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor” (Marcu 10,42-44). Formula este departe de a fi ideală pentru cei care caută putere politică, nu-i aşa?

3. Ce lucruri excepţionale găseşti în Ioan 1,1-14, care ne descoperă de ce a fost Domnul Isus atât de special, de unic, în istoria omenirii?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Este posibil să citim aceste cuvinte atât de des, încât să fim înclinaţi să uităm cât de incredibile şi de extraordinare sunt, de fapt. Meditează asupra implicaţiilor declaraţiilor lui Ioan. Aceste cuvinte ar trebui să ne umple de speranţă, mai ales privite în contrast cu învăţăturile ştiinţei moderne, care ne reduc pe toţi la simple produse colaterale ale unui mare accident cosmic – la rezultatul acţiunii unor forţe oarbe, care, absolut din întâmplare, au dat naştere omenirii. Cu alte cuvinte, în loc să fim nişte fiinţe create de un Dumnezeu iubitor, care „S-a făcut trup şi a locuit printre noi” (Ioan 1,14), nu suntem decât nişte conglomerate complicate de compuşi chimici, care s-au format întâmplător pe suprafaţa acestei planete şi, aşa cum nu au existat niciun sens şi niciun scop în crearea noastră, tot astfel nu există niciun sens şi niciun scop în viaţa şi în moartea noastră. Ce contrast uriaş, faţă de speranţa care ne este oferită prin Domnul Isus!

Ce găseşti în mod special încurajator în aceste versete din Ioan 1? Scrie-ţi gândurile şi prezintă-le în Sabat, la grupă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO