Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Matei 23; Marcu 9,12; Luca 24,7; Ioan 1,1-14.29; Evrei 2,9.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la Cuvântul vieţii – pentrucă viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa vecinică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată…” (1 Ioan 1,1.2)

Gândul central al studiului: Nimeni altcineva din istorie nu a avut un impact atât de mare asupra lumii şi nu a generat păreri atât de împărţite ca Domnul Isus Hristos. Viitorul vieţii fiecăruia dintre noi se rezumă, până la urmă, la întrebarea fundamentală pusă chiar de El: „Cine zici că sunt Eu?” (Matei 16,15).

Unii oameni din zilele noastre contestă faptul că Domnului Isus ar fi trăit vreodată, dar dovezile istorice sunt copleşitor de clare. Adevărata întrebare care se ridică este legată, de fapt, de identitatea şi de scopul vieţii Lui. A fost El doar un om bun sau a fost, cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu? Ca adventişti, noi pornim de la convingerea că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi că ceea ce spune ea despre Domnul Isus este întru totul adevărat. Nu avem timp de pierdut cu tot felul de speculaţii lipsite de sens ale înaltei critici – dacă Domnul Isus a spus şi a făcut cu adevărat ceea ce Biblia afirmă că a spus şi a făcut. Noi credem aceste lucruri, pentru că sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu. În definitiv, dacă nu putem crede Biblia, ce altceva am putea crede?

Pentru studiul Bibliei la rând: Eclesiastul 5 – Isaia 10

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO