E. G. White, Hristos, Lumina lumii, capitolul 10 – „Glasul în pustie”.
„Dumnezeu îl îndrumase pe Ioan Botezătorul să locuiască în pustie, ca
să poată fi ferit de influenţa preoţilor şi a rabinilor şi să fie pregătit pentru
o lucrare deosebită. Dar viaţa sa aspră şi izolată nu trebuia să fie un model
de urmat pentru toţi oamenii. Nici Ioan nu le-a spus ascultătorilor lui
să-şi lase ocupaţiile de mai înainte. El le-a poruncit să facă dovada că s-au
pocăit, că sunt credincioşi faţă de Dumnezeu, acolo unde i-a chemat El.”
– Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 150
„În veacul acesta, când ne aflăm chiar înainte de cea de-a Doua Venire
a Domnului Hristos pe norii cerului, trebuie să se îndeplinească o lucrare
asemănătoare lucrării lui Ioan Botezătorul. Dumnezeu cheamă oameni
capabili, care vor pregăti un popor pentru a sta în picioare în ziua cea
mare a Domnului. Solia care a precedat lucrarea publică a Domnului Hristos
a fost: Vameşi şi păcătoşi, pocăiţi-vă! Farisei şi saduchei, ’pocăiţi-vă,
căci Împărăţia cerului este aproape!’ Ca un popor care crede în apropiata
Revenire a Domnului Hristos, noi avem de vestit o solie: ’Pregăteşte-te
să-L întâlneşti pe Dumnezeul tău’ (Amos 4,12).” – Ellen G. White, Slujitorii
Evangheliei, pag. 55
Întrebări pentru discuţie
– Ce pericole există în urmarea tradiţiei? Te poate ajuta tradiţia în viaţa
spirituală? Dacă da, cum? Discutaţi, în cadrul grupei, despre tradiţii.
Care sunt de folos pentru credinţă şi care sunt contrare acesteia?
Cum poţi face deosebirea şi cum îi poţi ajuta pe alţii, care ar putea să
întâmpine dificultăţi în a se rupe de acele tradiţii care sunt dăunătoare
vieţuirii creştine?
– A existat o experienţă a „pustiei” în viaţa ta? Ce ai învăţat şi ce ar putea fi
o binecuvântare pentru alţii care trec printr-o situaţie asemănătoare?
– Recapitulează paralela dintre misiunea lui Ioan şi misiunea noastră,
ca biserică. Cât de bine ne-o îndeplinim? Ce am putea face mai mult?
Cum am putea, la nivel individual şi ca biserică, să contribuim la împlinirea
acestei înalte chemări?
Rezumat: Ioan Botezătorul a primit înalta chemare de a pregăti calea
pentru Prima Venire a Domnului. Misiunea lui se aseamănă mult cu misiunea
dată poporului lui Dumnezeu din timpul sfârşitului – de a predica
solia lui Ilie şi de a-i pregăti pe oameni să-L întâlnească pe Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO