O lecţie crucială pentru Ioan

6. Ce semnificaţie au pentru tine cuvintele din Coloseni 2,8, ţinând seama
de condiţiile în care trăieşti tu acum, de tradiţiile din locul în care
trăieşti? Cu privire la ce trebuie să fii atent?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Biblia vorbeşte mult despre tradiţii şi datini, dar nu spune prea multe lucruri
bune în legătură cu acestea. Într-o ocazie, fariseii şi învăţătorii Legii au
întrebat de ce Domnul Isus şi ucenicii Lui nu respectau datina din bătrâni,
care le cerea să se spele pe mâini înainte de a mânca (Matei 15,2). Această
tradiţie se baza pe regulile şi pe legile stabilite de rabini, nu de Scripturi.
7. Ce aspecte subliniază Domnul Isus în Matei 15,3 şi Marcu 7,13, care
descoperă de ce tradiţia poate să distrugă credinţa?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

O parte esenţială a misiunii lui Ioan Botezătorul a fost aceea de a
vorbi împotriva tradiţiei şi de a îndrepta din nou atenţia oamenilor către
Cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Ellen G. White scrie: „Ce anume l-a
făcut pe Ioan Botezătorul mare? El şi-a închis mintea pentru mulţimea
de învăţături ale tradiţiei, prezentate de învăţătorii naţiunii iudaice şi şi-a
deschis-o pentru înţelepciunea de sus.” – Conflict and Courage, pag. 276
Ioan Botezătorul nu a fost legat de tradiţie sau de stilurile de vorbire
acceptate. El a vorbit împotriva păcatului în toate formele acestuia, de
la adulter la nedreptate socială. Chiar dacă mesajul lui Dumnezeu este
transmis în mod clar, fără ambiguitate, oamenii reacţionează diferit. Unii
i-au răspuns lui Ioan Botezătorul acuzându-l că era posedat de demoni
(Matei 11,18). Acelaşi lucru s-a întâmplat desigur şi cu Domnul Isus (Ioan
7,20).
Este tradiţia întotdeauna rea? De ce da sau de ce nu? Cum putem, în cultura
în care trăim, să păstrăm anumite aspecte ale acestei culturi şi totuşi să Îi
rămânem credincioşi Domnului?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO