4. Citeşte Evrei 4,16. Ce făgăduinţă găsim aici pentru noi? Ce suntem sfătuiţi să facem? Ce speranţă ne aduce? Cum poţi aplica în viaţa ta?

Au cei care Îl cunosc pe Isus ca Mântuitor şi Mare Preot vreun avantaj spiritual asupra celor care Îl cunosc doar ca Mântuitor? Vom trata aspectul acesta în două studii, dar putem începe remarcând contribuţia pe care o aduce, în această privinţă, capitolului 9 din Evrei.
Există, cu siguranţă, mai multe posibilităţi de a citi acest capitol. Una dintre ele este să-l abordăm strict exegetic şi lingvistic, definind sensul cuvintelor şi al expresiilor şi stabilind semnificaţia versetelor dintr-o perspectivă strict academică. Dar o altă posibilitate, la fel de valabilă, ocoleşte, în esenţă, toate acestea. Fără să ignore rezultatele primei abordări, ea ne ajută efectiv să citim capitolul şi să observăm ce spune apostolul. Când procedăm astfel, iată ce găsim, în legătură cu întrebarea fundamentală cu care ne confruntăm:
1. Ceea ce s-a întâmplat sub primul legământ (serviciile ceremoniale de la Sanctuarul din Vechiul Testament) era doar provizoriu. În mod fundamental, incapabile să aducă schimbarea interioară, jertfele şi ceremoniile arătau dincolo de ele, către ceva mai măreţ.
2. Acel ceva mai măreţ acum a avut loc. Hristos a venit. El este adevăratul Mare Preot
(Evr. 9,11). El a intrat în Sanctuarul ceresc nu „cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică” (vers. 12).
3. Jertfele din vechiul sistem conduceau la rezultate exterioare (vers. 13), dar nu puteau realiza schimbarea interioară. Dar sângele lui Hristos atinge fiinţa noastră interioară, curăţind „cugetul nostru de faptele moarte, ca să slujim Dumnezeului celui viu!” (vers. 14, NIV).
4. Hristos Şi-a vărsat sângele o singură dată, pentru noi, iar acum Se înfăţişează în favoarea noastră înaintea lui Dumnezeu, ca Mare Preot al nostru. (vers. 24-28).

5. Citeşte Evrei 9. Care este mesajul principal pe care ni-l transmite? Ce făgăduinţe descoperi aici, care te încurajează în mod special?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO