Faţă de Israel (Matei 23,37)

„Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi şi n-aţi vrut!” (Mat. 23,37)

7. În ce fel este descoperit caracterul lui Isus în textul de mai sus? Ce ne spun aceste cuvinte cu privire la dragostea lui Dumnezeu faţă de poporul Său? Ce ne spun ele cu privire la limitele a ceea ce poate să facă această dragoste? Înainte de a începe să arăţi cu degetul spre cineva, întrea bă-te: cum mi se aplică aceste cuvinte mie, în mod personal?

__________________________________________________________________________________

Dacă Dumnezeu ar trăi aceleaşi simţăminte ca oamenii, atunci istoria relaţiei Lui cu Israel ar însemna patru mii de ani de dezamăgire aproape continuă şi de frustrare. Este adevărat că au existat şi urcuşuri, momente în care naţiunea I-a adus bucurie lui Dumnezeu, dar aceste momente au fost rare şi scurte, comparativ cu celelalte. În cele din urmă, răbdarea Sa extraordinară a ajuns la capăt şi Dumnezeu a mai acordat naţiunii lui Israel o perioadă de 490 de ani (Dan. 9,24), până la venirea lui Mesia. Isus era acel Mesia, şi ceea ce vedem la El, de la început şi până la sfârşit, a fost o atitudine de compasiune şi de iubire – aspră, dar, în acelaşi timp, plină de gingăşie.

8. Cum exemplifică Matei 23,25-35 asprimea, fermitatea iubirii lui Isus?

__________________________________________________________________________________

Ceea ce vedem aici este o dovadă că răbdarea divină se apropia de capăt. Cu toate acestea, oricât de sever a fost provocată această răbdare şi oricât de amânat a fost răspunsul la această provocare, prin crusta asprimii lui Isus străbat gingăşia şi blândeţea. El nu ar fi rostit aceste cuvinte aspre, dacă nu ar fi existat speranţa că unii dintre acei oameni aveau să-şi dea seama, în cele din urmă, de cât de greşite erau căile lor.

Citeşte Fapte 6,7. Observă cine se afla printre cei care „veneau la credinţă”. Este posibil ca unii dintre ei să fi fost între cei pe care îi mustrase Isus mai devreme? Care este mesajul aici pentru noi, atunci când ne grăbim să judecăm şi să condamnăm?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO