Faţă de vrăjmaşii Săi (Matei 5,44)

5. Una dintre cele mai importante declaraţii ale lui Isus se găseşte în Matei 5,44-48. Reciteşte aceste versete. Care este esenţa acestui mesaj atât de important pentru toţi aceia care vor să-L urmeze pe Isus?

__________________________________________________________________________________

Am putea spune, fără să greşim, că întreaga viaţă a Domnului Hristos, alături de moartea Sa au reprezentat manifestarea acestui principiu, de a ne iubi duşmanii, de a le face bine chiar şi acelora care nu ne fac bine.

După căderea lui Adam şi a Evei, întreaga lume a devenit, într-un anumit sens, un teritoriu inamic, o întreagă rasă de fiinţe răzvrătite, trăind în vrăjmăşie cu Dumnezeu. Şi ce a făcut Dumnezeu acestei planete vrăjmaşe?A trimis o armată de îngeri să o nimicească împreună cu nelegiuirea ei? Nu. Dimpotrivă, L-a trimis pe Isus, Fiul Său, care a venit să salveze această lume, nu să o condamne.

6. Ce exemple evidente descoperi în Evanghelii, care arată iubirea lui Isus chiar şi faţă de vrăjmaşii Săi? Care dintre ele ţi se pare cel mai elocvent?

_________________________________________________________________________________ 

Ce zici, de pildă, de ocazia în care Isus a vindecat urechea acelui slujitor pe care îl rănise Petru (Luca 22,50.51)? Sau de modul în care i-a spus lui Iuda că ştia ce-şi pusese acesta în gând să facă, oferindu-i, astfel, ucenicului cu inima împietrită, o nouă ocazie de a se întoarce de la păcatul lui (Mat. 26,25)?

Dar, desigur, cel mai grăitor exemplu de felul acesta este rugăciunea adresată de Isus Tatălui Său, în timp ce Se afla pe cruce: „Tată, iartă-i, că nu ştiu ce fac!” (Luca 23,34). În multe privinţe, acesta este exemplul suprem de iubire faţă de cei care nu merită să fie iubiţi; deşi nu ştiau ce făceau, ei nu aveau nicio scuză. Cât timp a fost aici, pe pământ, Isus le-a oferit din belşug ocazii, atât iudeilor, cât şi romanilor, să cunoască cine era El sau, cel puţin, să cunoască suficient, încât să ştie că Isus nu merita să fie tratat aşa cum a fost tratat. În ciuda acestui fapt, Isus a manifestat compasiune faţă de ei.

Una este să spui că trebuie să-i iubim pe vrăjmaşii noştri şi cu totul altceva e să-i iubeşti, efectiv. Care este secretul manifestării acestei caracteristici în viaţa ta? Cât eşti de dispus să faci schimbările necesare pentru a fi în stare să-ţi iubeşti duşmanii?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO