„Ar fi bine pentru noi ca, în fiecare zi, să petrecem o oră în meditaţie asupra vieţii lui Hristos.
Să cercetăm viaţa Sa punct cu punct şi să ne lăsăm imaginaţia să prindă fiecare scenă şi în special pe cele din partea finală. Când ne ocupăm în felul acesta de jertfa Lui cea mare, pe care a adus-o pentru noi, încrederea noastră în El va fi statornică, iubirea noastră faţă de El va fi stimulată şi noi vom fi tot mai mult pătrunşi de Spiritul Său.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, capitolul „Suirea la Ierusalim”, pag. 83
„În orice mod posibil, Satana a căutat să-L împiedice pe Domnul Hristos de la dezvoltarea unei copilării perfecte, a unei maturităţi fără greş sau a unei slujiri sfinte şi a unei jertfe fără pată. Dar el a fost înfrânt. Nu L-a putut face pe Isus să păcătuiască. N-a putut să-L facă să Se descurajeze sau să-L abată de la lucrarea pe care El a venit pe acest pământ să o aducă la îndeplinire. Din pustie la Calvar, furtuna mâniei lui Satana s-a abătut asupra Lui, dar, cu cât ea s-a abătut mai fără milă, cu atât Fiul lui Dumnezeu S-a prins mai ferm de mâna Tatălui Său şi a mers înainte pe calea pătată de sânge.” – Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 5, pag. 1130
Întrebări pentru discuţie:
– Complimetele făcute lui Isus din motive meschine, în Matei 22,15.16, Îl descriu ca pe o persoană care stă de partea adevărului, integră şi dreaptă, neinfluenţată de poziţia socială sau de puterea oamenilor. Ce ar spune oamenii despre tine? Ar putea să-ţi aducă aceleaşi aprecieri?
Dar la nivelul bisericii locale?Este aceasta la fel de dispusă să-i ajute pe cei aflaţi în straturile mai de jos ale societăţii, precum încearcă să-i impresioneze şi să-i satisfacă pe cei de pe treptele cele mai înalte?

– Parcurgeţi, în cadrul grupei, răspunsurile pe care le-aţi dat la studiul de joi, în legătură cu acele lucruri care vă pot împiedica în umblarea voastră cu Domnul. Compară-ţi răspunsul cu răspunsurile celorlalţi. Ce elemente comune descoperiţi? Ce deosebiri? Cum puteţi colabora pentru a vă ajuta unii pe ceilalţi să depăşiţi aceste provocări?
– În Matei, Isus este adeseori prezentat ca petrecând timp pe munte sau învăţându-i pe oameni pe munte (Mat. 17,1-9). Această asociere cu un teren mai înalt probabil că semnifică apropierea Lui zilnică de tărâmurile unei realităţi mai înalte. Care sunt căile prin care, ca biserică, putem lucra împreună pentru a atinge, într-un anumit sens, tărâmurile de sus, de pe culme, deşi suntem intens angajaţi în valea de dedesubt?</p>

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO