Isus a trăit prin rugăciune. Lucrarea Sa publică a început cu o lungă perioadă de rugăciune specială şi de comuniune (aşa cum am văzut în studiul de ieri); iar raportul biblic ne spune că El S-a întors din acea experienţă încărcat cu o putere vie (vezi Luca 4,14). Ar fi fost nefiresc pentru El să trăiască măcar o singură clipă fără să-Şi înalţe sufletul spre Dumnezeu, fără să experimenteze acea legătură cu Cerul. Şi ceea ce descope rim este că, deşi a dus o viaţă de continuă comuniune cu Tatăl Său, înaintea oricărui eveniment major Îşi lua timp pentru rugăciune specială.
3. Cum demonstrează următoarele pasaje că Isus Se baza pe Dumnezeu pentru călăuzire, îndrumare şi putere, în momentele de cea mai mare importanţă, în situaţii de stres sau de pericol? În fiecare caz, notează evenimentul special în cauză:
Mat. 14,23 (compară cu vers. 24-33) _____________________________________________________
Luca 6,12 (compară cu vers. 13-16) ______________________________________________________
Ioan 17 (compară cu 18,1-3): __________________________________________________________
Atunci când vorbeşte despre faptul că Isus Se trezea „pe când era încă întuneric de tot” şi
mergea „într-un loc pustiu” să Se roage, Marcu 1,35 pare să descrie nu o ocazie izolată, ci mai degrabă un obicei, un mod de viaţă. El începea fiecare zi cu Dumnezeu, dar în ocazii de nevoie specială mărea tempoul. Luca 6,12 ne spune că, imediat înainte de alegerea celor doisprezece ucenici, se pare dintr-un grup de mai mulţi adepţi ai Săi (vezi Luca 6,13), Isus a petrecut întreaga noapte în rugăciune, pe munte. Înainte de a li Se arăta ucenicilor mergând pe apă, ocazie în care aceştia au fost de-a dreptul uluiţi, El Îşi luase un timp special pentru comuniune
intensă cu Tatăl. Iar în Săptămâna Patimilor, când avea înaintea Sa crucea, Isus a înălţat o rugăciune intensă şi stăruitoare, atât pentru ucenicii Săi de atunci, cât şi pentru toţi urmaşii Săi, până la sfârşitul timpului.
Restudiază impresionanta rugăciune a lui Isus din Ioan 17. Ce elemente ale unei legături profunde cu Dumnezeu descoperi aici? În ceea ce te priveşte, care sunt evenimentele care te aduc pe genunchi? Care a fost experienţa ta în ceea ce priveşte puterea rugăciunii de a te susţine? Cum ai putea să-ţi îmbunătăţeşti viaţa de rugăciune?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO