„Şi Sarai a zis lui Avram: ’Asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face! Eu însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea; şi ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Să judece Domnul între mine şi tine!’” (Gen. 16,5 – vezi şi Gen. 16,1-6; 21,8-13; Gal. 4,21-31).

Printre bogatele daruri pe care Avraam şi Sara le-au primit de la Faraon, când au fost în Egipt, erau şi numeroşi robi şi roabe (Gen. 12,16). Agar, slujnica Sarei, era o egipteancă şi este posibil să fi fost una dintresclavele pe care li le dăduse Faraon în dar.

7. Când şi-a dat seama că este însărcinată, Agar a privit-o cu dispreţ pe stăpâna ei. În ce fel a fost copiată această atitudine, mai târziu, de fiul ei? Gen. 21,9
______________________________________________________________

Sara a fost cea dintâi care şi-a dat seama de greşeala pe care o făcuse, dându-şi roaba să-i fie concubină soţului ei. Aceasta ajunsese ca un ghimpe în relaţia lor, iar noua stare de lucruri le adusese tuturor numai necazuri şi amărăciune. Ismael avea în jur de şaptesprezece ani atunci când a fost înţărcat Isaac (la aproximativ trei ani). Acea ocazie, în care el fusese dat deoparte, l-a determinat pe Ismael să râdă de Isaac. Nu era un râs de bucurie, ci unul ironic, batjocoritor (cuvântul ebraic este metzahek). Sara a început să simtă prezenţa lui ca pe o ameninţare şi a insistat ca mama-sclavă şi fiul ei să fie alungaţi. Dumnezeu a fost de acord cu aceasta (Gen. 21,12).

8. Cu toate că Pavel nu menţionează numele Sarei sau pe cel al lui Agar, este evident că la ele face referire în Noul Testament. Ce simbolizează apostolul prin aceste două femei? Gal. 4,21-31
______________________________________________________________

În continuare, Pavel adaugă că aceia care încearcă să obţină mântuirea prin fapte se află în robie spirituală şi încearcă să-i persecute pe cei care îşi bazează mântuirea pe credinţă şi pe har şi care sunt liberi.

Ce poţi face, în viaţa de fiecare zi, pentru a-ţi spori încrederea în Dumnezeu şi pentru a evita astfel deciziile dezastruoase la care te-ar putea conduce necredinţa?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO