Și ea a zis stăpânei sale: „Oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui!”
2 Împărați 5:3  

Ascultă ediția audio aici.

Nu știm numele fetiței din casa lui Naaman. Nici vârsta. Textul arată că s-a integrat destul de bine în familia sirianului care era un comandant militar. Statutul ei de „roabă” presupunea o atitudine ostilă față de națiunea care o luase în captivitate și, firește, față de familia în care trăia. Realitatea era însă cu totul alta.

„Roabă, departe de căminul ei, această fetiță era totuși unul dintre martorii lui Dumnezeu, împlinind fără să-și dea seama planul pentru care Dumnezeu alesese pe Israel ca popor al Său. În timp ce slujea în acest cămin păgân, simțămintele ei au fost trezite pentru binele stăpânului ei și, amintindu-și de minunile de vindecare făcute prin Elisei, a spus stăpânei: «Oh, dacă domnul meu ar fi la proorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui!» Ea știa că puterea Cerului era cu Elisei și credea că prin această putere Naaman putea fi vindecat…” (Profeți și regi, p. 244).

Cu încrederea de care se bucura din partea stăpânilor, și-a permis să-l sfătuiască pe Naaman să meargă la „prorocul acela din Samaria” pentru vindecare. Îi era milă de stăpânul ei care, din cauza leprei, deși era cu vază între sirieni era condamnat la moarte.

„Compasiunea și tactul se vor dovedi adesea mult mai binefăcătoare pentru cei bolnavi decât o va putea face chiar cel mai expert tratament, aplicat într-o manieră rece, cu indiferență” (Divina vindecare, p. 244).

Au fost medici militari care au tratat răniții taberei adverse, sportivi care, pe punctul de a câștiga trofeul, au cedat întâietatea unora care în cursa respectivă s-au accidentat și au pierdut șansele, dar compasiunea prezentă în familie întărește, apropie, sudează relațiile și aduce multă binecuvântare tuturor.

Privește în jurul tău și identifică persoanele care au nevoie de ajutor. Sigur vei găsi, chiar de azi, pentru că sunt multe… Alcătuiește un plan de lucru, vorbește cu Dumnezeu și acționează. Roagă-te în continuare și bucură-te de binecuvântarea rezultată din compasiunea față de alții. Și nu te opri… Domnul cu tine!

autor: Iosif Suciu

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO