Și Duhul și Mireasa zic: „Vino!” Și cine aude să zică: „Vino!” Și celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieții fără plată.
Apocalipsa 22:17

Ascultă ediția audio aici.

Eu, Isus, am trimis pe Îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt Rădăcina și Sămânța lui David, Luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul, și Mireasa zic: «Vino!» Și cine aude să zică: «Vino!» Și celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieții fără plată” (Apocalipsa 22:16,17).

Iată care este misiunea ta – să conduci sufletele la fântâna cu apa vieții! Toți cei care au adevărul în inimă ca un principiu viu, ca o influență atotpătrunzătoare vor avea o mărturie vie de dus celor care se află în întunericul erorii. Există, slavă Domnului, un Duh veșnic care ne conduce în tot adevărul! Dar acesta trebuie transmis, nu tăinuit doar în dreptul nostru, al fiecăruia. Acest Duh, care ne călăuzește în tot adevărul, trebuie făcut cunoscut și altora, ca să-i călăuzească și pe ei. Cuvântul, Cuvântul prețios, trebuie mâncat asemenea trupului Fiului lui Dumnezeu. Să nu fie nicio mărturie apatică și nepăsătoare!

În loc de a spori îndoiala, întărește credința prin fiecare cuvânt, atitudine și faptă! Fă cunoscut că avem un Salvator viu, o viață spirituală reală, de primit și de oferit! Îndrumă-i pe cei care sunt pe nisipuri mișcătoare să stea pe stânca sigură! Sunt suflete care trebuie reînviorate, multe care trebuie să primească bucuria mântuirii în propriul suflet. Sunt oameni greșiți care nu și-au format un caracter de calitate, dar Dumnezeu vrea să le redea bucuria, și chiar bucuria Celui Uns. Așa se va ajunge la eficiență și la bucurie, la o sfântă certitudine, la o vie mărturie. Spune-le săracilor care s-au rătăcit de la căile drepte, spune-le că nu trebuie să dispere! Există vindecare, curățire pentru fiecare suflet care vine la Hristos. (…)

În ceasurile când nori învăluie sufletul, Hristos nu este departe de fiecare dintre noi. La cine să ne ducem dacă nu la Purtătorul de păcate, la Marele Vindecător al suferinței umane? „Tu ai cuvintele vieții veșnice” (Ioan 6:68). Există bucurie pentru toți cei care își pun speranța în El, care își pun credința la lucru prin manifestarea iubirii și curățirea sufletului. Hristos spune: „Bucuria Mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15:11). „Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui” (Evrei 11:6). O paralizie a cuprins nervul și mușchiul spiritual al copiilor lui Dumnezeu. Ridică-te acum, chiar acum, fără să mai întârzii! (Scrisoarea 93, 30 septembrie 1896)

Îmi întărește credința fiecare cuvânt, atitudine sau faptă?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO