Căci n-avem un Mare-Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.
Evrei 4:15

Ascultă ediția audio aici.

Pentru sufletul plin de egoism al lui Satana era de neconceput să existe atât de multă bunăvoință și iubire pentru rasa decăzută, încât Prințul cerului să-Şi părăsească minunata Sa casă și să vină într-o lume deteriorată de păcat și pârjolită de blestem. Satana cunoscuse valoarea inestimabilă a bogățiilor veșnice, dar oamenii, nu. El experimentase mulțumirea pură, pacea, sfințenia înaltă și bucuria desăvârșită din locuințele cerești. Înainte de a se răzvrăti, cunoscuse satisfacția deplinei aprobări a lui Dumnezeu. El (…) știa că puterea Sa nu are limite.

Satana știa ce pierduse. Acum se temea că îi va fi contestată stăpânirea asupra lumii, că dreptul îi va fi disputat și puterea, zdrobită. Din profeții știa că fusese prevestit un Salvator și că Împărăția Lui nu urma să fie întemeiată pe triumf pământesc, pe onoruri și pe fală lumească. El știa că vechile profeții prevesteau o împărăție care avea să fie întemeiată de Prințul cerului pe pământ, asupra căruia Satana pretindea stăpânirea. Această Împărăție avea să cuprindă toate împărățiile lumii, și atunci puterea și gloria lui aveau să se sfârșească și el avea să primească plata pentru păcatele pe care le adusese în lume și pentru toată nenorocirea abătută asupra oamenilor. Satana știa că totul cu privire la prosperitatea sa depindea de succesul sau insuccesul său în efortul de a-L înfrânge pe Hristos prin ispitele lui în pustiu. A pus la lucru în dreptul lui Hristos toată viclenia și forța ispitelor lui puternice ca să-L ademenească să renunțe la loialitatea Sa față de Tatăl.

Omului îi este imposibil să înțeleagă forța ispitelor aduse de Satana asupra Fiului lui Dumnezeu. Toate încercările care par să-l afecteze atât de mult pe om în viața sa de zi cu zi, care sunt atât de greu de suportat și de biruit, au fost puse asupra Fiului lui Dumnezeu într-o măsură cu atât mai mare cu cât și excelența caracterului Său este superioară caracterului omului căzut.

Hristos a fost ispitit în toate lucrurile. (…) Ca reprezentant al oamenilor, El a suportat încercarea și testul lui Dumnezeu. El a avut de înfruntat forța cea mai mare din partea lui Satana. Hristos a rezistat celor mai viclene tentații și a biruit în favoarea omului. Omului îi este imposibil să fie ispitit peste puterile sale atunci când se sprijină pe Hristos, Marele Biruitor. (Confruntarea cu ispita, pp. 30, 31)

Ce păcat favorit mă face cel mai vulnerabil în fața ispitei?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO