Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul și-l înțelege; el aduce rod: un grăunte dă o sută, altul, șaizeci, altul, treizeci.
Matei 13:23

Ascultă ediția audio aici.

Când le-a făcut ucenicilor Săi promisiunea venirii Duhului Sfânt, Hristos Se apropia de încheierea lucrării Sale de pe pământ. El stătea în umbra crucii, dându-Și pe deplin seama de povara vinovăției ce avea să apese asupra Sa ca Purtător al păcatului. Înainte de a Se oferi ca jertfă, El le-a dat ucenicilor îndrumări cu privire la darul esențial și total pe care avea să-l reverse asupra urmașilor Săi – și care avea să le pună la dispoziție resursele nelimitate ale harului Său. „Eu voi ruga pe Tatăl”, a zis El, „și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi” (Ioan 14:16,17). Mântuitorul indica spre viitor, spre momentul când Duhul Sfânt trebuia să vină pentru a realiza o lucrare puternică în calitate de reprezentant al Său. Duhul Sfânt avea să țină piept răului care se acumulase timp de secole.

Care a fost rezultatul revărsării Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii? Veștile bune despre un Mântuitor înviat au fost duse până în cele mai îndepărtate locuri ale lumii. În timp ce ucenicii proclamau mesajul harului răscumpărător, inimi se predau puterii acestei solii. Biserica a văzut cum convertiții veneau la ea în număr nespus de mare, din toate direcțiile. Cei care au apostat erau reconvertiți. Păcătoșii se uneau cu cei credincioși în căutarea mărgăritarului de mare preț. Unii dintre cei care fuseseră cei mai aprigi împotrivitori ai Evangheliei au devenit campionii ei. Profeția se împlinise: „Cel mai slab dintre ei va fi (…) ca David; și casa lui David va fi ca (…) îngerul Domnului” (Zaharia 12:8). Fiecare creștin vedea în fratele său o descoperire a iubirii și bunăvoinței divine. Un singur interes predomina; un singur exemplu de urmat le absorbise pe toate celelalte. Obiectivul credincioșilor era să manifeste asemănarea cu caracterul lui Hristos și să lucreze pentru extinderea Împărăției Sale.

„Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Și un mare har era peste toți” (Faptele 4:33). Prin eforturile lor au fost adăugați bisericii bărbați aleși care, primind cuvântul adevărului, și-au consacrat viața misiunii de a le duce și altora speranța ce umplea inimile lor cu pace și bucurie. (Faptele apostolilor, pp. 47, 48)

Este Duhul Sfânt turnat asupra mea în prezent?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO