Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi.
Efeseni 5:1,2

Ascultă ediția audio aici.

Poate veți spune că ați primit acasă la voi persoane nedemne de dragostea și bunătatea voastră și le-ați dăruit din banii voștri și de aceea v-ați descurajat în încercarea de a-i ajuta pe cei aflați în lipsuri. Vi-l aduc în atenție pe Isus! El a venit să-l salveze pe omul căzut, să aducă salvarea celor din poporul Lui, dar ei nu L-au primit. Au tratat mila Lui cu insulte și cu dispreț și în cele din urmă L-au dat la moarte pe Cel care venise să le dea viață. Din această cauză, Domnul nostru i-a întors spatele omenirii? Chiar dacă eforturile voastre s-au soldat cu eșec de nouăzeci și nouă de ori și ați primit în schimb doar insulte, reproșuri și ură, totuși, dacă a suta oară se dovedesc a fi un succes și un singur suflet este salvat, o, ce câștig se obține! Un suflet smuls din cursa lui Satana, un suflet căruia i-ați fost de folos, un suflet încurajat. Acest fapt vă va răsplăti de o mie de ori toate eforturile. Isus vă va spune: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut.” Să nu facem noi cu bucurie tot ce putem pentru a urma exemplul vieții Domnului nostru divin? Mulți se sperie la ideea de a face vreun sacrificiu pentru binele altora. Ei nu sunt dispuși să sufere pentru a-i ajuta pe alții. Se amăgesc cu gândul că nu li se cere să renunțe la propriile avantaje în folosul altora. Unora ca aceștia le spun: Isus este Exemplul nostru.

Atunci când I s-a prezentat cererea ca cei doi fii ai lui Zebedei să stea unul la dreapta și celălalt la stânga Lui în Împărăția Sa, Isus a răspuns: „«Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau Eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?» «Putem», I-au zis ei. Și El le-a răspuns: «Este adevărat că veți bea paharul Meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat Eu, dar a ședea la dreapta și la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu.»” Câți ar putea să răspundă: „Putem să bem paharul, putem să fim botezați cu botezul” și să dovedească răspunsul prin fapte? Câți urmează Marele Exemplu? Toți urmașii declarați ai lui Hristos s-au angajat, prin această mărturisire, să trăiască așa cum a trăit El. (Mărturii pentru biserică, vol. 2, pp. 31, 32)

Cum aș putea să gestionez mai bine insultele și ura de care mă voi lovi când Îl voi face cunoscut pe Hristos?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO