Iată moștenitorul; veniți să-l omorâm și să punem mâna pe moștenirea lui.
Matei 21:38

Ascultă ediția audio aici.

În parabola îngrijitorilor de vie, Isus a adus în atenția evreilor situația lor reală. Stăpânul viei Îl reprezintă pe Dumnezeu, via este poporul evreu, împrejmuit de legea divină menită să îl mențină ca diferit, distinct de toate celelalte popoare de pe pământ. Turnul construit în vie reprezintă Templul evreilor. (…)

Domnul viei aștepta de la administratorii viei o anumită cantitate de recoltă, așa că Dumnezeu a cerut din partea evreilor o viață corespunzătoare cu privilegiile sacre pe care li le oferise. Așa cum slujitorii veniți în numele stăpânului lor să primească recolta au fost omorâți de către vierii necredincioși, la fel evreii i-au omorât pe profeții veniți la ei cu mesaje de la Dumnezeu. Și nu numai pe aceștia i-au respins, ci, atunci când El L-a trimis pe singurul Lui Fiu, Moștenitorul de drept al viei, slujitorii necredincioși și mândrii evrei – dorind să-și însușească via și să beneficieze, drept urmare, de onoarea și profitul ei – s-au gândit și au zis între ei: „Iată moștenitorul; veniți să-l omorâm.” Astfel, în această parabolă, Isus a dezvăluit planurile întunecate pe care evreii le aveau împotriva Lui.

După ce a auzit din partea lor pronunțarea sentinței asupra lor înșiși, în cuvintele lor de condamnare a vierilor ticăloși, Isus a privit cu durere asupra lor și a continuat: „N-ați citit niciodată în Scripturi că «Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri»? De aceea vă spun că Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera” (Matei 21:42-44).

În timp ce îi învățau pe oameni în sinagogi, evreii repetau adesea cuvintele acestei profeții, aplicându-le la Mesia care avea să vină. Dar moștenitorul ucis cu atâta cruzime a fost asociat de Isus cu piatra pe care zidarii au respins-o, dar care a ajuns ulterior principala piesă din întreaga construcție. Hristos Însuși era inițiatorul sistemului iudaic, chiar temelia valorosului Templu, realitatea simbolizată de toate serviciile sistemului jertfelor. (The Spirit of Prophecy, vol. 3, pp. 34, 35)

Aș putea eu într-o zi să-L resping pe Fiul lui Dumnezeu, așa cum au făcut fariseii?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO