Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea; și cei ce L-au străpuns.
Apocalipsa 1:7

Ascultă ediția audio aici.

O, cât de mulți dintre cei care nu au căutat salvarea sufletului lor vor plânge în curând cu amar: „Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți!”

Noi trăim scenele finale ale istoriei acestui pământ. Profeția se împlinește rapid. Orele timpului de probă trec repede. Nu avem timp de pierdut – nici măcar o clipă. Să nu fim găsiți dormind în post! Nimeni să nu spună în inima lui sau prin faptele lui: „Stăpânul meu zăbovește să vină.” Faceți ca mesajul apropiatei reveniri a lui Hristos să răsune în cele mai serioase cuvinte de avertizare! Să-i convingem pe oamenii de pretutindeni, bărbați și femei deopotrivă, să se pocăiască și să fugă de mânia viitoare! Să-i trezim să se pregătească fără întârziere, căci nu știm ce ne stă în față! Pastorii și membrii laici să pornească în holdele care sunt coapte și să le spună celor indiferenți, celor nepăsători să-L caute pe Domnul cât poate fi găsit. Lucrătorii vor găsi un câmp gata de seceriș oriunde vor proclama adevărurile uitate ale Bibliei. Vor găsi oameni care vor accepta adevărul și care își vor dedica viața câștigării de suflete pentru Hristos.

Domnul urmează să vină curând și noi trebuie să fim pregătiți să-L întâmpinăm în pace. Să fim hotărâți să facem tot ce ne stă în putere ca să le răspândim lumina celor din jurul nostru. Nu trebuie să fim triști, ci veseli, și permanent să Îl avem în vedere pe Domnul Isus. El va veni curând și noi trebuie să fim pregătiți în așteptarea arătării Sale. O, cât de glorios va fi să-L vedem și să-L întâmpinăm ca mântuiți ai Săi! Am așteptat mult, dar speranța noastră nu s-a stins. Dacă Îl vom putea vedea pe Împărat în frumusețea Lui, vom fi pe veci fericiți și binecuvântați. Simt că trebuie să strig cu glas tare: „Mergem spre casă!” Ne apropiem de momentul când Hristos va veni cu putere și cu mare slavă să-i ia pe cei răscumpărați ai Săi în casa lor eternă.

În marea lucrare finală ne vom confrunta cu dificultăți în fața cărora nu vom ști ce să facem, dar să nu uităm că cele Trei mari Puteri cerești sunt la lucru, că o mână divină este la cârmă și că Dumnezeu Își va împlini promisiunile. El Își va strânge din lume un popor care Îi va sluji în neprihănire. (Mărturii pentru biserică, vol. 8, pp. 252–254)

Sunt eu entuziasmat să-L văd pe Isus în toată frumusețea Lui? Îmi trăiesc eu viața având în vedere revenirea în curând a lui Hristos?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO