Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire.
2 Timotei 3:16

Ascultă ediția audio aici.

Mi-a fost arătat că aceia care cunosc adevărul și care își lasă totuși puterile să fie absorbite de interesele lumești sunt necredincioși. Ei nu permit luminii adevărului ca, prin faptele lor bune, să-i lumineze și pe alții. Aproape toate capacitățile lor sunt folosite pentru a deveni oameni cunoscători și inteligenți ai acestei lumi. Ei uită că talentele le-au fost date de Dumnezeu ca să fie folosite pentru progresul lucrării Sale. Dacă ar fi devotați față de datoria pe care o au, ar rezulta un mare câștig de suflete pentru Domnul, dar mulți se pierd din cauza neglijenței lor. Dumnezeu îi cheamă pe cei care cunosc voia Sa să fie împlinitori ai Cuvântului Său. Slăbiciunea, lipsa de implicare cu toată inima și nehotărârea provoacă asalturile lui Satana, iar cei care permit dezvoltarea acestor trăsături de caracter vor fi doborâți de valurile tumultuoase ale ispitei, fără să poată face ceva. Fiecăruia dintre cei care mărturisesc Numele lui Hristos i se cere să crească până la statura plinătății lui Hristos, care este Capul cel viual creștinului.

Toți avem nevoie de cineva care să ne îndrume prin numeroasele strâmtori ale vieții, așa cum un marinar are nevoie de un pilot care să-l treacă peste bancurile de nisip sau pe cursul plin de stânci al unui fluviu. Și unde poate fi găsit acest ghid? Vă îndrept, iubiți frați, către Biblie. Inspirată de Dumnezeu, scrisă de oameni sfinți, ea arată cu o mare claritate și precizie care este datoria atât a celui bătrân, cât și a celui tânăr. Ea înalță mintea, înmoaie inima și aduce spiritului voioșie și bucurie sfântă. Biblia prezintă un standard desăvârșit al caracterului, este un ghid infailibil în orice împrejurare, până la sfârșitul călătoriei vieții. Luați-o ca pe sfătuitorul vostru, ca regulă a vieții voastre de fiecare zi!

Fiecare mijloc al harului trebuie să fie folosit în mod înțelept și activ, pentru ca dragostea lui Dumnezeu să abunde în suflet tot mai mult, „ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, plini de roada neprihănirii”. Viața voastră creștină trebuie să ia forme viguroase și puternice. Voi puteți să atingeți înaltul standard prezentat de Scriptură și trebuie să îl atingeți dacă vreți să fiți copii ai lui Dumnezeu. Nu puteți sta pe loc: trebuie fie să avansați, fie să regresați. Trebuie să aveți cunoștințe spirituale ca „să puteți (…) să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu”. (Mărturii pentru biserică, vol. 5, pp. 263, 264)

Dacă slăbiciunile, inima împărțită și nehotărârea atrag asalturile lui Satana, ce trebuie să schimb în viața mea pentru a rezista tertipurilor lui?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO