Căci Domnul este Judecătorul nostru, Domnul este Legiuitorul nostru, Domnul este Împăratul nostru: El ne mântuiește!
 Isaia 33:22

Ascultă ediția audio aici.

Ziua Domnului menționată de Ioan era Sabatul, ziua în care Iahve S-a odihnit după marea lucrare de creație și ziua pe care El a binecuvântat-o și a sfințit-o pentru că Se odihnise în ea. Sabatul a fost păzit cu sfințenie de Ioan pe insula Patmos, la fel ca atunci când era printre oameni, predicându-le despre această zi. Privind la stâncile goale care îl înconjurau, Ioan și-a adus aminte de coasta muntelui Horeb, atunci când Dumnezeu a rostit Legea în fața poporului, spunând: „Adu-ți aminte de ziua Sabatului, ca s-o sfințești” (Exodul 20:8 BTF).

Fiul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Moise de pe vârful muntelui. Dumnezeu a făcut din stânci sanctuarul Său. Templul Său erau interminabilele dealuri. Legiuitorul divin a coborât pe coama stâncoasă a muntelui pentru a rosti Legea în auzul tuturor din poporul Său, astfel să fie impresionați de manifestarea grandioasă și șocantă a puterii și a slavei Sale și să se teamă să calce poruncile Lui. Dumnezeu a rostit cuvintele Legii Sale în mijlocul tunetelor și fulgerelor și a unui nor gros care acoperea vârful muntelui, iar vocea Sa era asemenea unei trâmbițe deosebit de puternice. Legea lui Iahve era de neschimbat și tablele pe care a fost scrisă erau dintr-o rocă dură, semnificând imuabilitatea preceptelor Sale. Horebul cel stâncos a devenit un punct sacru pentru toți cei care iubesc și respectă Legea lui Dumnezeu.

În timp ce contempla scena de pe Horeb, asupra lui Ioan a coborât Duhul Celui care a sfințit ziua a șaptea. El a meditat la păcatul lui Adam, care a călcat Legea divină, și la rezultatele înfricoșătoare ale acestui păcat. Dragostea infinită a lui Dumnezeu, exprimată prin oferirea Fiului Său ca să răscumpere omenirea pierdută, este prea măreață ca să poată fi exprimată în cuvinte. Vorbind despre ea în epistola sa, apostolul face apel la biserică și la întreaga lume să privească la această dragoste. – Sfințirea vieții, pp. 74, 75

Toți cei care privesc Sabatul ca semn între ei și Dumnezeu (…) vor reflecta principiile guvernării Sale. Vor aduce în viața de zi cu zi aceste legi ale Împărăției Lui. (My Life Today, p. 259)

Ce mesaj îmi trimite Isus de fiecare dată când serbez Sabatul?

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO