„Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și Noi suntem una – Eu în ei și Tu în Mine –, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.” (Ioan 17:22,23)

Ascultă ediția audio aici.

În general, atunci când citim despre unitate, perspectiva este una optimistă, constructivă, unitatea fiind privită ca o valoare de necontestat a societății. Însă în versetul de astăzi Domnul subliniază ideea că unitatea este bună doar atunci când se aseamănă cu cea dintre Isus și Tatăl. Turnul Babel era menit să fie simbolul și ocazia celei mai mari unități de pe glob, totuși Domnul a condamnat această inițiativă și a pedepsit-o în mod drastic. Pentru timpul sfârșitului, se va plănui o nouă unitate globală purtând emblema ecumenismului, însă, pentru că nici ea nu va avea principiile unității dintre Isus și Tatăl, va fi distrusă.

Satana a iubit dintotdeauna unitatea în jurul valorilor sale și a urât unitatea în jurul valorilor Dumnezeirii. Aruncând o privire asupra istoriei lumii, constatăm că, în prima fază, Satana i-a lovit pe oamenii lui Dumnezeu din exterior, dar planul B a fost întotdeauna dezbinarea din interior. Adam și Eva au fost loviți din exterior de șarpe, însă, ulterior, dezbinarea dintre Cain și Abel a împărțit lumea în două.

Poporul israelit a fost lovit prin dușmani din toate zonele geografice, dar cele mai dramatice au fost de fiecare dată conflictele din interior. Primii creștini au fost loviți cu o furie zdrobitoare, însă au rezistat, dar momentul în care dezbinarea a intrat între creștini a fost momentul oportun pentru Satana să construiască o nouă unitate creștină, însă de data aceasta în jurul valorilor lui. Satana a văzut că planul de lovire din exterior nu produce decât unitate, creștere și evlavie, de aceea întotdeauna a fost pregătit pentru planul B.

La timpul sfârșitului, rămășița va fi formată din acei credincioși uniți în jurul valorilor dumnezeiești, însă vor avea de înfruntat cel mai greu moment – provocarea adusă de planul B. Frații lor de credință îi vor vinde, îi vor da la moarte și-i vor forța să renunțe, însă cine va răbda până la final va fi mântuit.

Te rog, Doamne, să mă pregătești pentru asalturile lui Satana și să mă ajuți să pot fi un sprijin și pentru frații mei de credință!

Provocare:

Care crezi că este cel mai mare obstacol în calea unității din familia și biserica ta? Fă ceva astăzi care să te apropie de cei din familia și biserica ta!

Gabriel Iarca
Conferința Muntenia

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO