„Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh.” (1 Corinteni 12:12,13)

Ascultă ediția audio aici.

Peste o treime dintre tineri se simt singuri, conform unui studiu realizat de Crucea Roșie din Anglia în 2018, studiu care a implicat peste 4 000 de tineri.

Dintre aceștia, 20% au declarat că nu au niciun prieten apropiat. Dumnezeu a gândit altfel lucrurile încă din zilele creației, când a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el” (Geneza 2:18).

Isus a promovat același principiu atunci când a alcătuit un grup de ucenici și când i-a trimis doi câte doi să vestească Evanghelia. El a declarat că, „acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor” (Matei 18:20).

Chiar și Domnul, deși Se retrăgea adesea să se roage singur, le-a cerut ucenicilor să Îl susțină în clipele agoniei Sale din Ghetsimani.

Dacă te simți acceptat, înțeles și susținut într-o comunitate de credincioși, vei aștepta nerăbdător următoarea întâlnire cu aceștia. Îți vei căuta și îți vei găsi locul în mijlocul comunității și vei participa, în conformitate cu darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu, la împlinirea misiunii Sale.

Dacă în biserică există copii și tineri care nu sunt interesați să participe la programele bisericii, ar trebui să ne întrebăm cu sinceritate care poate fi motivul. Poate se simt inutili sau poate au fost descurajați atunci când au avut inițiative. Pentru că îți pasă de ei, ai putea să te gândești la modalități practice în care aceștia pot fi implicați în viața și în misiunea bisericii. De obicei, sunt invitați să cânte în cor, să se ocupe de amplificare sau de transmisia prin internet, însă nu toți au darul de a cânta și nu toți sunt pasionați de tehnică. Cu răbdare și cu perseverență, vom găsi cu siguranță locul potrivit de slujire pentru fiecare dintre ei.

Doamne, dă-ne înțelepciune pentru a-i iubi și a-i sprijini pe copiii și pe tinerii bisericii Tale, reflectând necondiționat dragostea și sprijinul primite de la Tine!

Provocare:

Caută o modalitate prin care să ajuți un tânăr din biserica ta să își găsească locul în slujire! Cum crezi că l-ai putea ajuta?

Cristian Modan
Conferința Muntenia

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO