Dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie? (Estera 4:14)

Ascultă ediția audio aici.

În timpul Evului Mediu, în Spania, perioadele de depresiune economică au fost caracterizate de persecuții și promulgarea de legi antisemite, precum și de expulzarea și masacrarea acestei părți a populației. În mod regretabil, încă din timpul împărătesei Estera, acest fapt a fost o constantă a istoriei evreilor care, din cauza invidiei suscitată de bogățiile pe care le acumulaseră, a faptului că erau asociați cu noțiunea de cămătari și a religiei lor deosebite, au suportat, mult prea frecvent, ura maselor și a conducătorilor lor.

Deși numele lui Dumnezeu nu apare în mod explicit în cartea Esterei, cred că providența divină și atenția salvatoare a lui Dumnezeu pentru poporul Său s-au manifestat pe tot parcursul evenimentelor relatate, cu condiția să nu dăm o importanță dominantă hazardului și „norocului”, în această istorie. Estera avea o frumusețe unică, atât fizică, precum și morală. Chiar și așa, cum a putut Mardoheu să îndrăznească să o prezinte la castingul făcut de casa regală, din moment ce erau evrei? Cine i-a dat ideea? Și apoi, de ce a ales-o regele asirian pe Estera, dintre toate tinerele cele mai frumoase ale împărăției? Cine i-a ghidat alegerea? Nici faptul că Mardoheu a auzit despre complotul împotriva regelui și l-a putut dejuca nu este providențial? Nici că fapta lui a fost înregistrată în cronicile palatului? Și când decretul de exterminare dat de Haman apăsa deja evreii, cine a atins inima Esterei pentru ca ea să meargă la împărat fără să fie chemată, cu riscul propriei vieți? De ce i-a întins regele sceptrul de aur, în loc să fie iritat de îndrăzneala ei? De ce a semnat decretul prin care permitea evreilor să se înarmeze și să se apere de dușmani? Un singur răspuns: Estera ajunsese regină tocmai pentru un astfel de moment.

Sunt prea multe întâmplări și momente imprevizibile în istoria Esterei, ca să nu vedem că Dumnezeu acționează, prevăzând și dirijând evenimentele pentru a-Și salva poporul. La fel ca în zilele Esterei și ale lui Mardoheu, Providența divină va promulga decrete de protecție şi amnistii, va avea avocați ai apărării curajoși, va strica planurile criminale prin sfetnicii Săi atunci când va veni timpul marii strâmtorări pentru biserica rămășiței.

Să ne amintim astăzi că și noi avem pe lume o misiune. Suntem conștienți de ea?


Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO