Păstrează ce ai - Devoțional zilnic. Să cerem astăzi Cerului să ne ajute să rămânem credincioși Cuvântului și adevărului în aceste momente cruciale ale istoriei.

Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. (Apocalipsa 3:11)

Ascultă ediția audio aici.

În mesajele din Apocalipsa date de Isus celei de-a șaptea biserici, este pus accentul pe o anumită noțiune, prin folosirea cuvintelor „a păstra, a ține, a prevala…” întotdeauna ca avertisment imperios pentru credincios, pentru ca el să adopte o poziție fermă în încercările prin care trece sau față de adevărul pe care îl cunoaște: „Fii credincios până la moarte”, „Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit!”, „Păstrează ce ai”. Găsim aceleași imperative în epistolele lui Pavel: „Rămâneţi tari şi ţineţi învăţăturile pe care le-aţi primit” (2 Tesaloniceni 2:15). „Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre” (Evrei 10:23); „Dreptarul învăţăturilor sănătoase […] ţine-l” (2 Timotei 1:13).

Este interesant de constatat că verbul krateo, folosit pentru imperativul „ține”, înseamnă „a fi puternic”, dar mai poate însemna și „a apăra”, iar în alte pasaje este tradus prin „a prevala”, „a învinge”. Mesajul din Apocalipsa spune că trebuie să păstrăm și să apărăm ceea ce ne aparține, la fel cum un soldat își apără postul. De ce? Pentru că pericolele sunt reale și amenință mesajul sfânt pe care Dumnezeu l-a încredințat bisericii.

Unul dintre pericolele care pândesc poporul lui Dumnezeu este necredința: „Un puternic curent de scepticism traversează continentul și atinge biserica lui Dumnezeu” (Témoignages pour l’église, vol. 2, p. 123). Îndoiala, scepticismul sau respingerea pe față a adevărurilor fundamentale încredințate bisericii rămășiței, cum ar fi doctrina sanctuarului și implicațiile sale profetice, darurile spirituale și manifestarea lor prin Ellen White, biserica, organizarea și autoritatea ei, par a fi astăzi obiectul unor atacuri țintite, atât din afara, cât și din interiorul bisericii. Să nu uităm: „Nicio bucată din adevărul care a făcut din adventiștii de ziua a șaptea ceea ce sunt nu trebuie să își piardă din putere. […] Trebuie să stăm cu fermitate pentru apărarea principiilor noastre în fața lumii” (Ibidem, p. 432).

Trăim într-o epocă puternic zdruncinată în materie de interpretare biblică și în care nebunia este mare. Multe ispite luptă să ne capteze atenția și să ne distragă de la lucrurile spirituale. Este foarte ușor să te dezorientezi când nu știi să îți păstrezi principiile creștine.

Să cerem astăzi Cerului să ne ajute să rămânem credincioși Cuvântului și adevărului în aceste momente cruciale ale istoriei.


Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO