Pregătește-te! Avem întâlnire - Devoțional zilnic. Sfințirea înseamnă un stil de viață în strânsă legătură cu Dumnezeu și o anumită stare mentală: sinceritate, verticalitate, integritate; idealul către care tindem este evlavia, asemănarea cu Dumnezeu, calea către un progres continuu.

Și fiindcă îţi voi face astfel, pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele! (Amos 4:12)

Ascultă ediția audio aici.

Timp de mai mulți ani, am participat alături de soția mea la recepția pe care regele Spaniei o dădea pe 23 aprilie la Palatul Regal, cu ocazia oferirii Premiului Cervantes pentru Literatură. Pe invitația la ceremonie, secretariatul de la Casa Real oferea indicații detaliate cu privire la protocol: ținută de zi pentru doamne, costum negru pentru domni, ora și data sosirii, sala de întâlnire cu regii, ordinea în care vor fi salutați cei prezenți, sala unde se dă recepția și ora închiderii.

Există un protocol de pregătire și pentru întâlnirea în slavă care va avea loc la revenirea lui Isus ca Rege al regilor și Domn al domnilor. Făgăduința revenirii Domnului este întotdeauna asociată cu necesitatea unei pregătiri responsabile. În ce constă protocolul pregătirii pentru întâlnirea cu Mântuitorul? În ce termeni dorește Domnul să Se întâlnească cu cei care așteaptă a doua Sa venire? Așa cum reiese din alte întâlniri cu poporul Său din trecut, Dumnezeu cere trei lucruri fundamentale:

1. Sfințire. La întâlnirea lui Dumnezeu cu israeliții la Sinai, Dumnezeu îi cere lui Moise: „Du-te la popor, sfinţeşte-i azi şi mâine şi pune-i să-şi spele hainele. Să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul Se va coborî în faţa întregului popor, pe muntele Sinai.” (Exodul 19:10-11)

2. Pocăință. La întâlnirea lui Isus cu iudeii la Iordan, Ioan Botezătorul, verișorul și precursorul Său, a pregătit calea Domnului spunând: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” (Matei 3:2)

3. Unitate. Când Duhul Sfânt a coborât peste biserica creștină, la Cincizecime, textul spune: „Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune.” (Faptele 1:14)

Cu siguranță că cele trei întâlniri prefigurează marea întâlnire finală, de cea mai mare amploare și cu caracter definitiv. Ele ne slujesc ca exemplu și model: pocăința sinceră totală și redeșteptarea reală a evlaviei sunt nevoile cele mai urgente. Sfințirea înseamnă un stil de viață în strânsă legătură cu Dumnezeu și o anumită stare mentală: sinceritate, verticalitate, integritate; idealul către care tindem este evlavia, asemănarea cu Dumnezeu, calea către un progres continuu. Pentru ca, în cele din urmă, Dumnezeu să întâlnească o biserică după voia Lui, în permanentă comuniune cu El și unii cu alții, și nu un popor împărțit, aflat în dezacord și risipit în dispute.

Astăzi este timpul să ne pregătim pentru această întâlnire și să ne adaptăm protocolului ceresc, pentru a-L primi pe Isus.

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO