Dacă am căpătat trecere înaintea Ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că Tu îmi vorbești. (Judecătorii 6:17)

Urmărește versiunea video aici.

Ghedeon dorea un semn care să-i arate că Cel care i se adresa acum era același care îi vorbise lui Moise din rugul aprins. Îngerul acoperise slava divină a prezenței Sale, însă El nu era altul decât Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când un profet sau un înger transmitea o solie divină, cuvintele folosite erau: „Domnul a zis: «Voi face cutare lucru»”, însă despre Persoana care i s-a adresat lui Ghedeon se spune: „Domnul i-a zis: «Eu voi fi cu tine.»”

Dorind să acorde o deosebită onoare ilustrului vizitator și având asigurarea că Îngerul va zăbovi, Ghedeon a dat fuga în cortul său și, din rezerva lui sărăcăcioasă de hrană, a pregătit un ied și a făcut azime pe care le-a adus înaintea Lui. Ghedeon, deși era sărac, a fost ospitalier fără nicio părere de rău.

Când a adus darul, Îngerul a spus: „Ia carnea și azimele, pune-le pe stânca aceasta și varsă zeama.” Ghedeon a făcut întocmai și apoi Domnul i-a dat semnul pe care îl dorea. Cu toiagul pe care îl avea în mâna Sa, Îngerul a atins carnea și azimele și din stâncă s-a ridicat un foc care a mistuit ceea ce adusese, ca pe o jertfă, nu ca o mâncare adusă unui musafir; Căci El era Dumnezeu, nu om. După această dovadă a caracterului Său divin, Îngerul S-a făcut nevăzut. Când și-a dat seama că fusese Fiul lui Dumnezeu, Ghedeon a fost cuprins de teamă și a exclamat: „Vai de mine, Stăpâne Doamne! Am văzut pe Îngerul Domnului față în față!” Apoi Domnul i S-a arătat cu îndurare lui Ghedeon a doua oară și i-a spus: „Fii pe pace; nu te teme, căci nu vei muri.”

Familia căreia îi aparținea Ghedeon era cumplit de afectată de idolatrie. Tatăl său ridicase la Ofra, unde locuia, un altar mare lui Baal, înaintea căruia se închinau oamenii din cetățile învecinate. Lui Ghedeon i s-a poruncit să dărâme acest altar și să taie stâlpii care îl înconjurau și în locul acestuia să ridice un altar lui Iehova pe vârful stâncii pe care fusese mistuită jertfa pentru Domnul. Ghedeon a îndeplinit cu credincioșie toate aceste lucruri, dar le-a făcut noaptea, ca să nu fie silit să renunțe în cazul că le-ar fi făcut ziua. – Signs of the Times, 23 iunie 1881

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO