Răspunsul la chemarea lui Dumnezeu

Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. (1 Împărați 19:21)

Urmărește versiunea video aici.

În cei trei ani de secetă și foamete, familia lui Şafat se familiarizase cu misiunea prorocului Ilie și Duhul lui Dumnezeu a impresionat inima lui Elisei în ce privește semnificația acestui act [punerea mantiei de către Ilie pe umărul lui]. Acesta a fost semnalul că Dumnezeu îl chemase să fie succesorul lui Ilie. S-a grăbit după profet și, ajungându-l, a cerut permisiunea să-și ia rămas-bun de la părinți și de la familia sa.

Răspunsul lui Ilie a fost: „Du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut.” Nu a fost o mustrare, ci un test. Dacă inima lui Elisei era legată de căminul său și de avantajele pe care le avea, el avea libertatea de a rămâne acolo. Însă Elisei era pregătit să asculte de chemarea lui Dumnezeu. (…)

Dacă Elisei l-ar fi întrebat pe Ilie ce se așteaptă de la el, care avea să fie lucrarea lui, i s-ar fi răspuns: „Dumnezeu știe; El îți va face cunoscut. Dacă aștepți, Domnul îți va răspunde la toate întrebările. Poți să vii cu mine dacă ești convins că Dumnezeu te-a chemat; dacă nu, poți să renunți. Nu veni după mine doar pentru că eu te-am chemat. Trebuie să fii convins tu însuți că Dumnezeu Se află înapoia ta și glasul Lui este cel ce te cheamă. Dacă poți socoti totul ca o pierdere ca să câștigi pe Hristos, vino!” (…)

Chemarea adresată de Ilie [lui Elisei] a fost asemănătoare chemării pe care i-a adresat-o Domnul Hristos tânărului bogat. Tânărului i s-a cerut să lase tot ce avea – case, pământuri, prieteni, bogății, confort, plăceri – și să-L urmeze pe Isus… Însă, odată cu chemarea lui Hristos, vin și întrebări: Ești gata să mergi înainte? Vrei acest lucru? Vom socoti noi, ca și Moise, ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului?

Domnul nu va accepta o slujire care vine dintr-o inimă împărțită. Doar aceia cărora le place să facă voia lui Dumnezeu Îi pot aduce o slujire desăvârșită. Dacă vom continua să-L cunoaștem pe Domnul, cu plăcere, cu bucurie, vom vedea că „El Se ivește ca zorile dimineții” (Osea 6:3). Dacă am decis să-L urmăm pe Domnul Hristos, vom răspunde la chemarea Sa: „Dacă dorește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze.”

Lucrarea lui Dumnezeu este un întreg desăvârșit… și este important ca acela care lucrează pentru Hristos să-L aibă alături pe Mântuitorul în tot ce face. Iar ceea ce face să fie făcut cu o corectitudine și o promptitudine care să suporte o examinare critică. Lucrarea trebuie făcută din inimă. – Youth’s Instructor, 21 aprilie 1898

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO