Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. (Ioan 1:14)

Domnul Hristos a venit în lume pentru a descoperi caracterul Tatălui și pentru a răscumpăra neamul omenesc decăzut. Răscumpărătorul lumii era egal cu Tatăl. Autoritatea Lui era autoritatea lui Dumnezeu. El a declarat că nu are o existență separată de cea a Tatălui. Autoritatea în virtutea căreia a vorbit și a făcut minuni era în mod clar a lui Însuși și El ne asigură că El și Tatăl sunt una.

Ca legiuitor, Domnul Isus a exercitat autoritatea lui Dumnezeu; poruncile și deciziile Sale au fost susținute de autoritatea supremă a tronului veșnic. Slava Tatălui a fost descoperită în Fiul; Domnul Hristos a făcut cunoscut caracterul Tatălui. Legătura Lui cu Dumnezeu era perfectă, astfel că cine L-a văzut pe Fiul L-a văzut pe Tatăl. Vocea Lui era vocea lui Dumnezeu.

Domnul Hristos a fost judecat greșit de iudei, deoarece El nu Se referea la Lege așa cum era ea scrisă pe tablele de piatră. El i-a invitat pe oameni să învețe de la Sine, căci El era o reprezentare vie a Legii lui Dumnezeu… El era conștient că nimeni nu putea arăta vreun defect în caracterul sau în purtarea Sa. Câtă putere a conferit curăția Sa învățăturilor Sale, câtă forță mustrărilor adresate, câtă autoritate poruncilor Sale! Adevărul nu zăbovea niciodată nerostit de buzele Sale și niciodată nu-și pierdea caracterul sacru, pentru că era ilustrat chiar în caracterul Susținătorului său.

Când vorbea, Domnul Isus nu ezita niciodată ca și când ar fi fost nesigur și nici nu repeta cuvinte sau expresii obișnuite. Adevărul venea de pe buzele Sale îmbrăcat în reprezentări noi și interesante, care îi ofereau prospețime și o nouă revelație. Vocea Lui nu era niciodată acordată la o cheie nenaturală, iar cuvintele Sale erau rostite cu seriozitatea și siguranța corespunzătoare importanței lor și consecințelor serioase implicate de primirea sau respingerea lor. Când învățăturile Sale stârneau împotrivire, El le apăra cu atâta zel și siguranță, ca și când ar fi dorit să transmită ascultătorilor Săi că, la nevoie, era în stare să moară pentru a susține autoritatea învățăturilor Sale.

Domnul Isus a fost Lumina lumii. El a venit de la Dumnezeu cu o solie de speranță și cu mântuire pentru descendenții lui Adam, căzuți în păcat. Cu condiția de a-L primi ca Mântuitor al lor personal, El le-a promis oamenilor că va reface în ei chipul lui Dumnezeu și-i va mântui pe cei pierduți prin păcat. El le-a prezentat adevărul neafectat de niciun fel de eroare. – Review and Herald, 7 ianuarie 1890

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO