Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” (Psalmii 14:1)

Există unii care cred că au făcut mari descoperiri în știință. Ei citează păreri ale oamenilor învățați, considerându-se infailibili, și prezintă altora concluziile științei ca fiind adevăruri care nu pot fi negate. Iar Cuvântul lui Dumnezeu, care a fost dat ca o candelă pentru călătorul trudit în lume, este judecat după acest standard și se dă sentința că este deficitar. Cercetarea științifică în care s-au lăsat angrenați acești indivizi s-a dovedit a fi o cursă pentru ei. Aceasta le-a întunecat mințile și au alunecat în scepticism. Ei au o conștiență a puterii, însă, în loc să privească la Izvorul oricărei înțelepciuni, se bucură de cunoștințele superficiale pe care le-au câștigat. Ei și-au ridicat în slăvi înțelepciunea omenească în opoziție cu înțelepciunea marelui și atotputernicului Dumnezeu și au îndrăznit să intre în controversă cu El. Cuvântul inspirat îi numește pe astfel de oameni „nebuni”.

Dumnezeu a îngăduit să fie revărsat un potop de lumină asupra lumii prin descoperiri în știință și artă, însă când așa-zișii oameni de știință citesc și scriu despre aceste subiecte doar din punct de vedere omenesc, cu siguranță că vor ajunge la concluzii greșite. Cele mai strălucite minți, dacă nu sunt călăuzite de Cuvântul lui Dumnezeu în cercetările lor, ajung în încurcătură în încercarea de a investiga relația dintre știință și revelație. Creatorul și lucrările Sale sunt dincolo de înțelegerea lor și, neputând să explice aceste lucruri prin legi naturale, istoria biblică este considerată a fi una pe care nu te poți bizui. Cei care pun sub semnul întrebării relatările Vechiului și Noului Testament vor face un pas mai departe și vor pune la îndoială însăși existența lui Dumnezeu, și atunci, pierzându-și ancora, ei sunt lăsați să se izbească de stâncile necredinței. Moise a scris sub îndrumarea Duhului lui Dumnezeu, și o teorie autentică în geologie nu va susține niciodată descoperiri care să nu fie în armonie cu ceea ce a scris el. Ideea greșită a multora, cum că Dumnezeu nu a creat materia când a adus lumea la existență, limitează puterea Sfântului lui Israel.

Mulți, neputându-L evalua pe Creator și lucrările Sale prin cunoștințele lor științifice limitate, pun la îndoială existența lui Dumnezeu și atribuie o putere infinită naturii. Biblia nu trebuie testată prin idei omenești cu privire la știință, ci știința trebuie supusă testului standardului infailibil al acesteia. – Signs of the Times, 13 martie 1884

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO