Ia seama bine la citire. (1 Timotei 4:13)

Vrăjmașul știe că mintea este influențată de lucrurile cu care este hrănită. El caută să-i conducă atât pe copii, cât și pe adulți să citească tot felul de cărți de povești, basme și altă literatură de acest fel. Cei care cedează acestei ispite curând își pierd gustul pentru lectura sănătoasă. Studiul Bibliei nu-i mai interesează. Puterile lor morale slăbesc. Păcatul le apare din ce în ce mai puțin respingător. Se va da pe față tot mai multă necredincioșie, și dezgustul pentru îndeplinirea datoriilor practice ale vieții va crește tot mai mult. Pe măsură ce devine pervertită, mintea va căuta doar lectura cu caracter stimulent.

Trebuie evitate chiar și lucrările care nu stimulează în mod negativ mintea și nu corup atât de mult, dacă ele stârnesc repulsie față de studiul Bibliei. Acest Cuvânt este adevărata mană. Fie ca toți să renunțe la cărțile care nu sunt hrană pentru minte. Nu poți face lucrarea lui Dumnezeu având o percepție clară, atâta timp cât mintea este ocupată cu o asemenea lectură. (…)

Cercetează-ți propria experiență în ce privește influența lecturilor ușoare. După ce petreci timp cu o astfel de lectură, mai poți să deschizi Biblia și să citești cu interes cuvintele vieții? Nu cumva găsești că această Carte a lui Dumnezeu nu e interesantă?

Pentru a putea avea un tonus al minții sănătos și principii religioase solide, noi trebuie să trăim în comuniune cu Dumnezeu prin Cuvântul Său. Biblia este ghidul nostru spre o viață mai bună, mai înaltă, arătându-ne calea mântuirii. Ea conține cea mai interesantă și cea mai instructivă istorie și biografie ce a fost scrisă vreodată. Cei a căror imaginație nu a fost încă pervertită prin citirea unei literaturi de ficțiune vor socoti Biblia ca cea mai interesantă dintre toate cărțile.

Lasă deoparte cu hotărâre orice lectură fără valoare. O astfel de lectură nu îți va întări spiritualitatea, ci va introduce în minte sentimente care vor perverti imaginația, determinându-te să te gândești mai puțin la Domnul Isus și să fii mai puțin preocupat de învățăturile Sale prețioase. (…)

Biblia este Cartea cărților. Dacă iubești Cuvântul, cercetându-l ori de câte ori ai ocazia, ca să intri în posesia comorii bogate pe care o conține și să te înzestreze pentru orice lucrare bună, atunci poți fi sigur că Domnul Isus este Cel ce te atrage spre Sine. – Signs of the Times, 13 iunie 1906

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO