Bilha a rămas însărcinată şi a născut lui Iacov un fiu. Rahela a zis: „Mi-a făcut Dumnezeu dreptate, mi-a auzit glasul şi mi-a dăruit un fiu.” De aceea i-a pus numele Dan (A judecat). (Geneza 30:5,6)

Astăzi, femeile care nu au copii pot urma un anumit tratament balnear sau medicamentos care favorizează fertilizarea. Cunosc o familie care s-a rugat foarte mult pentru acest lucru. Au urmat tratamente şi nu s-a întâmplat nimic, până într-o zi, după vreo cincisprezece ani, când soţia a adus vestea bucuriei în familie: „Sunt însărcinată.” Şi Dumnezeu i-a binecuvântat.

Ceva asemănător s-a întâmplat în relaţia dintre Iacov şi Rahela, doar că metoda folosită pentru a avea copii era una cu totul contraindicată din punct de vedere spiritual, moral şi etic. Copilul născut de Bilha, roaba Rahelei, a fost considerat ca un răspuns al lui Dumnezeu la mâhnirea şi, poate, la rugăciunile ei. „Dan” poate însemna „Dumnezeu a făcut dreptate”.

Ca fiu al lui Iacov (ulterior Israel), Dan nu este foarte proeminent spiritual. Dintre urmaşii săi s-a ridicat Samson, care le-a făcut mult rău filistenilor. În vremea judecătorilor, seminţia lui Dan a fost prima care a introdus închinarea la idoli (vezi Judecătorii 18), cultivând un caracter nepotrivit pentru mântuire. Ţinutul lui Dan din nordul lui Israel era unul predispus idolatriei. În Apocalipsa 7, la enumerarea seminţiilor lui Israel, Dan este omis.

Oare putem noi să evaluăm corect ce înseamnă să fii un fiu al lui Israel şi să nu ai parte de mântuire alături de fraţii tăi? Oare realizăm corect ce înseamnă să susţii o viaţă întreagă faptul că eşti credincios, să te rogi şi să te implici în biserică, iar la sfârşit să constaţi că nu vei fi mântuit? Domnul Isus clarifică această situaţie avertizând că doar „cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri” (Matei 7:21) va avea parte de Împărăţia Sa. Să nu ne amăgim cu superficialitate spirituală sau doar cu o formă de evlavie! Astăzi este încă o zi minunată pentru ca, în spiritul Evangheliei lui Hristos, să ne pregătim pentru cer.

Doamne Isuse, ajută-ne ca astăzi şi în fiecare zi din viaţa noastră să facem doar voia Ta, pentru a fi cu Tine în veşnicie!

Iosif Suciu, pastor, Conferința Transilvania de Sud

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO