„Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.” Apocalipsa 12:17

În zilele noastre bat o mulţime de vânturi, şi se aud o mulţime de voci. Din toate direcţiile se aruncă săgeţi împotriva darului proorociei susţinut de această biserică. Acesta este semnul cel mai important că venirea lui Isus este aproape, pentru că acesta este lucrul care s-a prezis că se va întlmpla chiar înaintea venirii Lui.

Satana introduce continuu învăţături false – ca să ne abată de la adevăr. Ultima amăgire a Satanei va avea ca ţintă anihilarea efectului mărturiei Duhului lui Dumnezeu. „Când nu este nici o descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu” (Proverbe 29:18). Satana va lucra în mod foarte ingenios, pe diferite căi şi prin diferite mijloace, pentru a submina încrederea poporului rămăşiţei lui Dumnezeu în adevărata mărturie.

„O ură satanică va fi stârnită împotriva mărturiilor. Lucrarea Satanei va ţinti să submineze credinţa bisericii în aceste mărturii, din următorul motiv: Satana nu poate avea cale liberă pentru a ademeni şi înlănţui sufletele cu amăgirile lui dacă îndemnurile, mustrările şi sfaturile Duhului lui Dumnezeu vor fi urmate.” Mărturii Alese, vol. 1, pag. 48.

Noi ar trebui să prindem curaj când vedem că unii pun sub semnul întrebării validitatea Spiritului Profetic, deşi ne pare rău pentru aceia care desfăşoară astfel de activităţi. Dar lucrul acesta ar trebui să ne încurajeze pentru că aceasta demonstrează fără putinţă de tăgadă că Isus este la uşi. El a prezis că acesta va fi unul din evenimentele finale care se va petrece în istoria bisericii.

Eu cred că atât Spiritul Profetic cât şi Biblia sunt înspirate din aceeaş sursă, în timp ce este adevărat că scrierile Spiritului Profetic nu sunt scrieri canonice, este la fel de adevărat însă că ele vin de la Dumnezeu într-un sens cu totul deosebit. În aceste scrieri se găseşte un adevăr, o putere şi o înspiraţie care nu pot fi găsite în nici una din scrierile marilor scriitori creştini. Scrierile Spiritului Profetic sunt deasupra scrierilor altor comentatori protestanţi cu privire la Scripturi.

Şi opoziţia nu vine ca o surpriză pentru Dumnezeu. El a prezis că aceasta se va întâmpla. Şi noi ştim că această opoziţie va continua, constituind în acelaşi timp cel mai mare semn vizibil astăzi despre iminenţa revenirii lui Hristos.

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO