„Cum de nu v-aţi temut să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?”Numeri 12:8

În Scriptură se descriu trei manifestări ale darului proorociei. Prima este capacitatea de a vorbi despre Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Uneori noi limităm darul proorociei la preziceri şi împliniri. Dar proorocia include pe oricine vorbeşte despre adevărul lui Dumnezeu specific unei anumite perioade de timp.

A doua manifestare include vise, viziuni, şi preziceri. Acest fel de manifestare nu este prea frecventă astăzi. Dar de fapt există o funcţie a proorocului care este şi mai rară. Aceasta are de a face cu o însărcinare profetică de tip mesager special care înclude mai mult decât proorocia. Sunt numai trei oameni în istoria poporului lui Dumnezeu care sunt cunoscuţi a fi fost mai mult decât prooroci.

Numeri 12:6-8 ne vorbeşte despre primul dintre ei. Domnul S-a coborât în stâlpul de nor ca să vorbească poporului: „Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un prooroc, Eu Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot aşa este însă cu robul Meu Moise… Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descopăr lui nu prin lucruri grele de înţeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-aţi temut deci să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?” Aici Dumnezeu arată lui Aaron şi Mariei că Moise nu era numai un profet ci mai mult decât atât. Dumnezeu avea o legătură specială cu Moise, legătură ce includea mai mult decât semnifică noţiunea de profet.

Al doilea exemplu este găsit în Luca 7:26-28. „Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un prooroc? Da, vă spun, şi mai mult decât un prooroc. El este acela despre care este scris: „Iată, trimit pe solul Meu înaintea Feţei Tale, care îţi va pregăti calea înaintea Ta.’” Isus se referea la Ioan Botezătorul, mesagerul lui Dumnezeu care fusese trimis să pregătească drumul pentru prima venire a lui Isus.

Al treilea exemplu îl constituie o tânăra din secolul trecut căreia i s-a adus la cunoştinţă că ea va fi mesagera lui Dumnezeu. Solii Alese volumul 1, pagina 34-36: „Dacă alţii îmi dau numele de profet, eu nu vreau să-i contrazic. Dar lucrarea mea priveşte aspecte atât de diverse încât nu pot să mă consider altceva decât un mesager… Lucrarea mea include mult mai mult decât semnifică numele de prooroc. Eu mă consider un mesager, căruia Domnul i-a dat mesaje pentru poporul Său.”

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO